At save på vanskelige steder.

Jens Koch

 

Hvis man skal save i steder, hvor man normalt ikke kan komme til med en stiksav, kan jeg varmt anbefale f.eks. Bosch Multi PMF 180E sav eller tilsvarende andre fabrikater.

 

Denne type sav saver med et blad, ikke et roterende blad, men et blad der vibrerer frem og tilbage med en høj frekvens. Da den saver på denne måde, og da tænderne i klingen er ret små, så laver den et utroligt fint snit, og den er let at styre, således at den kan save efter en lige linje. Da den ydermere har forskellige klingetyper, medfører det at den kan komme til alle vegne, og at det ikke er nødvendigt at forbore et hul, som man skal med en stiksav, man kan starte midt på pladen, uden at forbore. Sågar kan man save en vinkel ind i pladen, eller save et firkantet hul, blot hullet ikke er for lille.

 

 

Den har ydermere den fordel, at den ikke river træet op som en stiksav gør det, således at det er muligt at save i fint lakeret finer uden at beskadige overfladen rundt om snittet.

Den eneste ulempe jeg kan se er, at den ikke kan skære runde hjørner, men kun lige snit, men hvis man skal have lavet tilpasninger i bestående skabe, pantry eller lign, så er det normalt at det er lige snit, der skal laves.

 

Jeg har brugt den til at installere et nyt komfur i min NC33, og til at tilpasse vort køkken hjemme i privaten til en ny opvaskemaskine. Begge steder var problemet, at de nye enheder fyldte mere end de gamle.

I båden var det ældre gasapparat 49 cm. i bredden, hvorimod den nye standard er 50 cm.

Da værftet i sin tid satte komfuret i, blev det tilpasset, så der ingen ”luft” var i siden, se billede. Så jeg var nødt til at save 10 mm af pantryet i venstre side, hele vejen op. Hjemme i privaten var det pladen over opvaskemaskinen, der skulle tilpasses, idet den nye opvaskemaskine var 5 mm. højere end den gamle – uden mulighed for at man kunne justere benene på denne. Pladen kunne ikke afmonteres, så den skulle saves på stedet.

 

 
Gammelt komfur
 


Nyt Komfur, læg mærke til venstre side.

 

I begge eksempler kunne man ikke skille bordet ad, så der var ikke anden løsning end at save i bordene som de var. Jeg har ikke efterfølgende lakeret eller slebet noget, og jeg synes selv at resultatet er utroligt.

 

 

Det eneste jeg gjorde, da jeg skulle save, var at afmærke savelinjen med malertape og en blyantsstreg på tapen, og så save med let hånd – man skal endelig ikke trykke ret hårdt, som der også står i manualen, for så saver saven ikke.

 

Her vises de mange muligheder.

 

Man gør klogt i først at øve sig på et stykke brugt finer. Husk at spænde det godt fast, eller ryster det som saven, og så saver den ikke. Man skal også øve sig lidt på at starte saven midt på en plade, der skal en rolig hånd til at fastholde den det første lille savspor i træet, her hjælper også malertapen for at fastholde snittet.

 

Saven koster ca.: 600,00 kr incl. klinger, pudsesål og sandpapir.