Bundmaling af skrue

 Jens Koch

 

Jeg har haft motorsejler i 26 år, to forskellige Nauticat 33, og jeg har i mange år prøvet med forskellige metoder, for at forhindre at der kom begroning på skruen.

 

Skruen er en fast propel i bronze.

 

Jeg har prøvet med polering af propellen, den blev begroet af rurer i løbet af sommeren.

 

Jeg har prøvet med forskellige primere, og derefter bundmaling. Primeren skallede af ret hurtigt og efterlod det blanke metal, og der kom rurer i løbet af sommeren.

 

Efter mange forskellige forsøg, fik jeg den tanke, at når rurerne sad så fast, hvad så med at slibe dem let ned, således at noget af rurerne blev tilbage. Denne rest kunne så bruges som ”primer” således at bundmalingen kunne hæfte til resten (som består af en del kalk).

Det startede jeg med at gøre for i 2002. Efterfølgende har der ikke været ret mange rurer, eller anden begroning på propellen, når båden kom på land.

 

Inden bundmaling, sliber jeg propellen let med sandpapir, men lader ellers resterne af bundmaling og rurerne sidde.

 

Skruen ikke renset efter en sæson i vandet!                              2015-båd lige taget op, ingen afrensning - ingen ruer på skruen!

 

Man kan selvfølge indvende at skruen ikke er 100 % effektiv, men hellere 95 % effektiv hele sæsonen, end 100 % med helt blank skrue, for derefter at have 50 % effektivitet efter få måneder i vandet.

 

Metoden kan måske ikke benyttes på folde propeller, idet der her er den del mekanik som nok kræver fuld afrensning hvert år.

 

Da den beskrevne fremgangsmåde er min egen vurdering, kan den ikke stå alene, idet der kan være andre meninger om metoden. Så kontakt mig blot med jeres erfaringer.