230 volts installationer i vores både.

 

Der har været en vis forkert information om, hvordan man laver en sikker 230 volts installation, og denne fejl, har også været bragt af magasiner og af autoriteter, som man ikke ville forvente det fra.

 

For at råde bod på dette, vil jeg lige gentage, hvad jeg også kommer ind på på mine kurser, og som er beskrevet i bogen ”El-installationer i fritidsbåde”:

 

Det er kun autoriserede personale som må installere 230 volts faste installationer. D.v.s. at man ikke selv må ændre eller nyinstallere 230 volts komponenter i den faste installation. F.eks. er det ikke tilladt at sætte en stikkontakt op, idet den vil være en del af den faste installation.

 

Dette fremgår af Dansk Standard:

DS/EN ISO 13297 ”Fritidsbåde-Elektriske systemer-Vekselstrømsinstallationer”

 

 Der er kommet en nyere udgave end den her viste. Den er:
3.udgave 2015-01-05, det er den der refereres fra nedenfor.

 

Annex B:

 

a) Do not modify the craft´s electrical systems or relevant drawings. Installation, alterations and maintenance should be performed by a competent marine electrical techncian. Inspect the system at least bienneally.

 

Det er mere kompliceret at lave en 230 volts installation i en båd, end i huse, og der er flere regler "inde over" end i husinstallationer. Så det er fornuftigt, hvis man har kendskab til 230 volts installationer i huse, at købe DS standarden og læse den grundigt igennem inden man giver sig i kast med arbejdet.

Dette gælder også uddannede installatører, der kun har kendskab til husinstallationer.

 

Der har også været rejst tvivl om jordledningen fra land skulle føres over i båden, idet man, hvis man gør det uden en galvanisk isolator, kan få en galoperende tæring.

 

OBS! 

 

Der har været rejst spørgsmål om jordledninge  fra land skal forbindes til bådens elsystem!

Dette for at øge den personlige sikkerhed.

 

Jordledningen skal tilsluttes bådens jordplan, dette står i afsnit 4 General requirements. Her er der også anvist, at man kan montere en galvanisk adskiller (i daglig tale: zinksaver).

Desuden er der i diagrammerne sidst del af standarden beskrevet, at jordledningen skal forbindes til motorens negative terminal

 

Jordforbindelse passerer først igennem ”zinksaveren” for derefter at blive monteret bådens jordplan og derefter på motorens stel, 0-potentialet.

 


Eksempel på jordplan. Læg mærke til planets overflade! - fra 1 til 3 m²

Dette for at kunne overføre 10 amp. ved en kortslutning fra fase til jord

således at sikringen på 10 amp. vil springe (uden HPFI relæ).

 

Dette gælder også, hvis man anskaffer sig en skilletransformator. Selvom der på den måde er en elektrisk adskillelse af 230 volt på land og i båden (og en galvanisk adskillelse også). Så skal man også have jordledning fra land, altså jordplanet. Det forhold er også forklaret i DS-standarden 2. udgave 2012-12-12.

 

Med hensyn til tæring, så er det en god ide med en galvanisk isolator.

 

 

 

Biltema´s vejledning til deres galvaniske isolator. Læg mærke til teksten i de to nederste afsnit

 

Men, generelt, der skal autoriserede personer til at installere alt, som har med 230 volt at gøre, også jordforbindelserne.

 

Bådens medfølgende manual fra værftet, bør ifølge ISO 13297 (referere i standarden til: ISO 10240) indeholde advarslen (beskrevet ovenfor, og gentages her) om, at sejleren ikke selv ændre i 230 volts installationen, idet den siger:

 

I EU direktivet ISO 13297 Annex B ( Normativ)

Instruction to be included with owner´s manual (ISO 10240)

 

a) Do not modify the craft´s electrical system or relevant drawings. Installations and maintenance should be performed by 

marine electrical technician. Inspect the system least biennially.

 

Læg også mærke, til at den slutter af med at sige at man bør checke 230 volts installationen mindst hver andet år (Inspect the system least biennially)

 

Jens Koch