230 volt kontra 12 volts installationer.

 

Når man taler om elinstallationer, er en af mine store erfaringer fra mine mange kurser, at sejlerne ikke er klar over den installationsmæssige store forskel, der er på måden i at installere 230 volt og 12 volt.

Dette er ikke med hensyn til sikkerhed mod berøring, altså isolationsgraden af installationerne Det er man klar over. Alle ved, at det er meget farligt at berøre fasen i 230 volts installationer. Denne basale viden har man fra installationen i huset / lejligheden man bor i.

 

Nej det er i forskellen i materialevalg og tykkelsen i kabler o.a., sejleren ikke er helt klar over vigtigheden af.

 

Eksempel:

 

I huset derhjemme har vi jo 230 volt. Hvis vi kobler et køleskab til en stikkontakt, og dette f.eks. bruger 50 Watt, så går der en strøm i ledningen på:

 

Effekten i Watt (P) = spændingen i Volt (U) * Strømmen i Ampere (I), - dette medfører:

 

I = P/U = 50/230 = 0.217 Ampere, altså en meget lille strøm.

 

Hvis vi nu kun har 12 Volt, så er strømmen nu:

 

I = P/U = 50/12 = 4.17 Ampere

 

Altså en betydeligt større strøm.

 

Ud af disse eksempler kan vi se at vi sagtens kan koble flere genstande, såsom TV, standerlampe o.a. til samme fase (stikkontakt) uden at vi kommer op på de 10 Ampere, som sikringerne i vores sikringsskab har som brydningsstrøm.

 

I vores båd kan vi faktisk kun koble et lille fjernsyn på samme kontaktpunkt, før vi kommer op i nærheden af de 10 Ampere.

 

Desuden er der det problem inde over, at en kompressor i et køleskab typisk har det dobbelte moment i startøjeblikket (det er en DC-motor), og det medfører, at det i de første millisekunder kan komme op på at bruge det dobbelte i strøm, og så er vi næsten oppe på 10 Ampere.

 

Der er en vigtig ting mere og det er, at der let kan opstå et spændingstab over kablerne. Spændingstabet er bestemt af strømmen, ikke af spændingen. Et spændingstab på et par volt i en 230 volts installation gør ikke noget, idet spændingen ved kontakten så er 228 volt i stedet for de 230 volt. Anderledes hvis det er en 12 volts installation, her vil spændingen så være 10 volt, og det kan medføre, at vores køleskab ikke kan starte, men hvis det kommer i gang, så kan det måske køre, idet tabet så er mindre i kablet.

Det kan også medføre, at vores GPS måske ”falder ud” for så at starte igen, når spændingen stiger. Vores digitale instrumenter kobler normalt ud ved spændinger under 10 volt (også kortvarige spændingsfald) for så at starte igen, når spændingen stiger.

 

Så hvis du er ude for problemer af denne type, så mål installationen igennem, men det kan være svært at opfange de hurtige fluktuationer med et digitalt måleinstrument (digitalinstrumentet bruger tid for at vise spændingen, så hurtige spændingsændringer kan det ikke vise, her skal bruges et oscilloscope).

 

Generelt, hvis du har problemer, check om dit ledningssystem er dimensioneret korrekt, og hvis du er i tvivl, så monter tykkere kabler ud til forbrugsenhederne. Og check samtidig alle forbindelser, især om spadeforbindelserne er OK. Ligeledes om batterierne trænger til en udskiftning. Disse ting er normalt det der gør, at ens elektriske installationer ikke fungerer optimalt.

 

Og så adskil 230 volts ledningerne fra 12 volts, dette for senere ikke at komme til at lave alvorlige fejl i installationen.

 

Jens Koch