Placering af bovpropel

Jeg har været ude for nogle spørgsmål angående placeringen af bovpropeller.

Lidt teknik.

Hvis man ser på kræfterne, der skal til at dreje en båd, er det vigtigt at tænke over flere ting. For det første er det naturligvis nødvendigt at installere en bovpropel af en størrelse, der passer bådens dimensioner, altså større og tungere båd, så skal der flere hk til. Men, det er også nødvendigt at tænke lidt over de fysiske love, der har med drejemomenter at gøre. Simpelt sagt, og som vist på tegningen, så er det moment, der drejer båden, lig med "kraft gange arm" også kaldet "vægtstangsprincippet" eller "drejningsmoment". Altså en gammelkendt formel: M=F*L


Hvis momentarmen halveres, så halveres også virkningen!

Derfor er det nødvendigt, at man placerer bovpropellen så langt forude i båden som muligt. Desværre har jeg set eksempler på, at den er placeret et stykke fra stævnen, og sågar har jeg været ude for at en bådejer planlagde at montere den lige foran kølen!

Så går du med planer om at få en bovpropel, så sig til installatøren at du vil have den installeret langt forude. Du vil tydeligt mærke den rigtige placering, når du benytter den.

Jens Koch