Diode-lysbånd, pålodning af ledning.

 

Jeg har fået et spørgsmål om, hvordan man lodder ledning på lysbånd, således at de kan anvendes.

 

Lidt teknik: 

Forbruget på de almindelige lysbånd, som giver et godt lys, er 5 Watt pr. meter. Der er ca.: 60 dioder pr. meter. Pr. 3 lysdioder er det ca.: 0.25 watt, - svarende til 0.02 Amp.

 

Som det kan ses af tegningen nedenfor, så er der koblet tre lysdioder i serie med en modstand, dette forløb gentager sig i hele båndets længde. De yderste ledninger går ubrudt igennem lysbåndet. 

Det medfører, at man kan afkorte båndet for hver tredje lysdiode, og normalt er dette anvist.

 

Det er ikke så svært at finde ud af, hvor du skal klippe og lodde.

 


Læg mærke til, at det midterste sted er fortinnet.

 

Her er vist en saks.

 

Som man kan se på billederne, er der vist hvor man kan klippe. Jeg har markeret det med

sorte streger. Det er forskellige lysbånd, der er vist.

 

Som det kan ses, så angiver den ene et klippested (vist med en saks) og den anden nogle punkter for hver tre lysdioder, hvor man kan klippe. For hver halve meter er der på nogle fabrikater anvist et loddested, idet dette er fortinnet.

 

Dette punkt er det letteste at lodde. Man fjerner silikonen efter klippet med en skarp kniv. Pas på ikke at fjerne kobberet du skal lodde på bagefter. Det kan være svært at få en ren flade at lodde på, men det kan lade sig gøre. Det er klart, at det er lettest med loddestedet, der er fortinnet.

 

Når man har loddet, og testet om det er OK, kan man sætte krympeflex over loddestedet.

Smør lidt silikonegummi på samlingen inden.

 

Om man vender ledningerne forkert, når man tester dioderne, er lige gyldigt, de lyser så blot ikke, men de bliver naturligvis ikke ødelagte. Man vender blot ledningerne ved batteritilslutningen om, så lyser de.

 

Jens Koch