Bådens hoveddiagram.

 

Fra batterierne går der hovedkabler op til bådens el-tavle. Der skal være monteret hovedafbrydere og hovedsikringer som vist på diagrammet. Man skal selvfølgelig sørge for at hovedafbryderne kan bære den strøm, der skal til for at forsyne alle 12 volts enhederne med strøm, og det skal være afbrydere, der er beregnet til formålet. De skal have en mulighed for at fastspænde hovedkablerne forsvarligt.

 1 Startbatteri.                                                          14 Startrelæ.

2 forbrugsbatterier.                                                 15 Startnøgle.

3 Hovedsikring.

4 Hovedafbrydere.

5 Voltmeter.

6 Amperemeter.

7 Shunt.

8 Generator med indbygget laderelæ.

9 Skillerelæ eller dioder.

10 Hovedtavle.

11 og 12, - 12 volt og 0 volt kabler går videre til bådens udstyr.

13 Starter.

Som det fremgår af diagrammet, så der kun vist 12 volts installationen, og ikke 230 volts landlader. Som det også fremgår, så er startmotoren koblet direkte til startbatteriet igennem startrelækontakten 14, det er den samme fremgangsmåde, som i biler, idet startrelæet er en sikker mekanisk enhed, som ikke uden videre selv kan aktivere.

Generatoren er af den nyere type med indbygget laderelæ der opfylder IUOU kravene, som de også gør i vores biler.

Ampere- og voltmeter.

 

Da man mange gange er interesseret i at vide, om der lades på batterierne eller hvor stort strømforbrug der er, kan det være en god ide at have et amperemeter installeret. For at det kan måle på alle batterierne, og da det er store strømme det drejer sig om, så anvender man en såkaldt shunt til at måle over. Denne shunt er en modstand med en veldefineret meget lav modstandsværdi, således at et milliamperemeter kan måle den svage spænding der er over shunten. Skalaen på instrumentet er afpasset således, at det viser hvor mange ampere der lades med eller forbruges.

Det kan være en god ide også at have et voltmeter bygget ind, det er normalt bedst med et viserinstrument, da det med det samme kan vise spændingen, hvilket digitalinstrumenter ikke kan (de benytter ”sample” metoden, som kræver lidt tid).

Begge instrumenter kan monteres i bådens instrumentpanel, da instrumenternes forbrug er i milliampere (tusindedele ampere).

Disse instrumenter, og shunten, kan købes i diverse bådudstyrsforretninger.

 

Læg for øvrigt mærke til, i diagrammet, at bådens startmotor ikke er koblet ind over shunten. Det skyldes, at dens forbrug i startøjeblikket er meget stort, og at vi ikke har glæde af den oplysning. Det ville kræve en større shunt, og et instrument der kunne vise nogen flere ampere end det, som vi er interesseret i.

 

Hovedtavlen er normalt installeret fra værftets side, som også hovedkablerne, hovedsikringerne, shunten og hovedafbryderne.

 

Der er normalt afbrydere og sikringer til de forskellige enheder, det være sig lanterner, lys og øvrigt udstyr. Tavlen har, hvis den er forholdsvis ny, gode kontakter og sikringer (måske automatsikringer), men ældre tavler kan have dårlige kontakter og sikringer.

 

Jens Koch