Hovedtavle renovering

Mange gamle både har en hovedtavle, der ikke opfylder de sikkerhedskrav, der stilles til at have en sikker el-installation. Den kan have været fuldt forsvarlig da båden blev produceret, men så senere er der blevet lavet mange ændringer, og det er ikke altid sikkert, at det er forsvarligt udført. Det er faktisk ofte tilfældet at det ikke er det!

Som billedet nedenfor viser, så er det netop tilfældet her:


Panelet afmonteret, ret rodet ledningsføring!


Her panelet bagfra.

Det er klart, at dette panel trænger til en ordentlig "overhaling", og det er ejeren af denne båd da også i gang med her i vinter.

Man kan renovere panelet på flere måder.

Et eksempel er, at man kan købe et helt kontaktpanel med sikringer (automatsikringer) og afbrydere i samme enhed. Man kan købe paneler med få og mange afbrydere til rigtigt mange forskellige priser, så det er med at se sig godt om.

Ud over det, så skal man naturligvis vælge et panel af en god kvalitet, og her er det lidt svært selv at vurdere. Men min erfaring er, at de fleste lever op til de krav, der er i dag.
Jeg har selv renoveret mit panel i min Nauticat 33, idet det var monteret med glassikringer, og de er ikke gode i det maritime miljø. Men min båd er da også 37 år gammel her i 2015, så dengang var det det, man brugte. Glassikringer har det med at tære i fjederen i holderen, og det gør at forbindelsen ikke er god mere.  Sikringen bliver varm under normalt brug, og så er der et spændingsfald over den, - ikke godt. Og det var netop, hvad jeg oplevede. Bilindustrien brugte også, for en del år siden, disse sikringer, men de er udelukkende gået over til at benytte spadesikringer, hvilket er af en helt anden kvalitet.
Jeg valgte at købe et elpanel, og ud over det at montere nogle separate kontakter til vinduesviskerne, og til disse separate kontakter har jeg monteret separete automatsikringer.


Gammelt panel med glassikringer vist i panelet længst op mod solcelle kontrolleren.


Renoveret panel. Med el-panel og separate kontakter og automatsikringer.

Man kan også montere et panel med kun separate kontakter og så en spadesikringsholder, som kan være monteret bag panelet. Dette panel kan man så opbygge på en finerplade med kantliste, og have det sat ind over "hullet" hvor ledningerne kommer ud fra. Det medfører selvfølgelig, at man saver hullet (som vist i starten af denne artikel) ud som et pænt firkantet hul. Så kan man med hængsler lave en meget fin installation. Det ville jeg selv helst have gjort i min båd, men det var der ikke pladsmulighed for, så jeg valgte den ovenfor viste løsning. En sådan løsning med separate kontakter gør, at man kan montere de kontakter, man har brug for, og at det kan gøres rimeligt billigt og sikkert.

Hvis man vælger finerløsningen, så har man mulighed for at installere instrumenter o.s.v. som man ønsker, og det vil kunne laves meget fint. I mit tilfælde har jeg monteret to termometre, det ene måler badevandstemperaturen, det andet saltvandskøletemperaturen fra motoren (selve motoren er ferskvandskølet). Selve instrumentpanelet til motoren er monteret over frontruderne i styrehuset, og kan ikke ses på billedet. Husk også at gennemgå ledningssystemet og få skiftet de ledninger, som har for ringe tværsnit, eller ikke er egnet til det maritime miljø (det er bedst med fortinnede kabler, så hvis der skal udskiftes ledninger, så vælg disse)

 
Forskellige kontakter. Husk at checke, hvor mange ampere de kan afbryde,
hvis du har enheder med et stort forbrug.


Spadesikringsholder, de findes i mange udgaver,
og med flere sikringer end de fire, der er vist her.


Hovedtavle bagside fra en ny større båd, - sikker og flot installation!.

Hvad vedkommende der her til vinter vælger af løsning, ved jeg ikke, men når panelet er færdigt har han lovet at komme tilbage med billeder af det. Det kan blive spændende at se forskellen fra "spaghettiledinger" til orden i systemet, og med de rette ledningstværsnit o.s.v.

Jens Koch