Hvordan virker et skillerelæ?

Mange har, på mine kurser, spurgt om hvordan et skillerelæ virker.

Hvis man har to eller flere batterier, hvoraf den ene er beregnet til start af motor, f.eks, og at man ikke har koblet alle batterierne sammen via en hovedafbryder, altså har et separat batteri. I den situation kan det være en god ide med et skillerelæ.

Et skillerelæ fungere som vist på følgende simple diagram:

1 og 2 er batterier, hvoraf no: 1 kunne være et startbatteri.
5 er plus 12 volt til starter og generator på motoren.
7 er plus 12 volt til forbrug.
3 og 4 er skillerelæet, hvoraf 3 er selve det mekaniske relæ og 4 er elektronikdelen der regulerer hvornår relæet skal aktiveres.

4 kobler eksempelvis relæet ind, når batteri 1 har opnået en spænding på eksempelvis 13.3 volt, herved er begge batterier koblet op mod ladningen.
Hvis spændingen falder til 12.8 volt frakobler relæet.

Hvis man f.eks har solcellepaneler, så er disse, via den kontrolenhed der overholder IUoU ladekarakteristikken, tilkoblet no.: 5. Det samme er landladeren.
Som det kan ses af diagrammet, så har relæet kun tre forbindelser, og som det fremgår af billedet nedenstående, så er den røde terminal på billeder no.: 5 på diagrammet. Den løse ledning er den der er koblet til 0 volt på diagrammet. En meget simpel kobling. Som det også kan ses, så kan det "klare" 125 amperes ladestrøm. Relæet koster 169 kr. (2015), og lægger i den helt billige ende.

Som det er vist, kobles skillerelæet på batterierne.

Der skal kun være ét skillerelæ, således at generatoren, landlader og eventuel solceller vil benytte dette relæ. Alle tre ladeenheder kobles blot op mod det batteri, der skal lades op først. Man skal naturligvis ikke have for mange ledninger på selve batterierne, og man skal sikringsbeskytte ledningerne, og man skal overveje om landlader og solceller skal kunne lade på batterierne selvom hovedafbryderne er afkoblet (det kræver naturligvis også, at skillerelæet er koblet på batterierne udenom hovedafbryderen), således at solcellerne f.eks. vil kunne lede bådens batterier op, når man forlader den.
Dette medfører at man skal indkoble solceller, og eventuel landlader, efter hovedafbryderen til det pågældende batteri.


Nej - ikke sådan!

Montering af skillerelæet

Jeg har fået nogle spørgsmål om montering af skillerelæ, her er mine anbefalinger:

Skillerelæet monteres oppe ved hovedafbryderen (afbryderne), og ikke nede ved batterierne. Ledningerne til skillerelæet kommer fra hovedafbryderne - kablet fra batterierne (batterisiden). Det er ikke nødvendigt med sikringer, blot kablerne er meget korte og ikke "roder rundt" med andre ledninger, hold dem separate. Den røde pol på skillerelæet er den der bestemmer hvilke batteri der er "hovedbatteriet" ( startbatteriet). Hvis der er installeret bovpropel i båden, så er dette batteri som bovpropellen er tilsluttet, hovedbatteriet, altså batteriet som også bruges som startbatteri. Der står skrevet i manualen til bovpropellen at "motoren skal lade på batteriet når bovpropellen benyttes, dette øger virkningen af denne".
Brugsbatterierne er batteri 2 på diagrammet øverst, eller på Biltema´s diagram "Hjælpebatteri" 

Belastes batterierne, så falder spændingen over hovedbatteriet, og så kobler skillerelæet fra, og adskiller batterierne. Dette medfører at skillerelæet ikke bliver belastet af bovpropel strøm eller andet større belastning.

Hvis du har en stor generator, eller stor landlader (som kan give mange ampere under opladning) så er det bedst med 10 mm² kabel til skillerelæet, men hvis du har en sejlbåd med mindre motor en an af de små landladere, så er 5 mm² tilstrækkeligt.

Ved købe af ny landlader, så er det bedst at købe en af dem med to udgange, det giver under alle omstændigheder en bedre ladning af de to batterier.

Undertegnede har intet med Biltema at gøre, men da prisen for andre fabrikater er ca.: 10 gange større, så mener jeg at det er på plads at skrive dette.

Jens Koch