VHF antenne.

 

Jeg har fået følgende spørgsmål fra en sejler:

 

Jeg har monteret en ny marine radio, og fået købt en dårlig radioantenne, så modtagelsen er dårlig de fleste steder.

Radioen er monteret lige ved siden af min VHF radio, og jeg tænkte om man kan sætte splitter ind på VHF antennen, sådan at min radio får signal fra VHF antennen?

Kan det lade sig gøre, og i givet fald, hvilken splitter skal jeg vælge?

 

Og svaret ham følgende.

  

Det er en dårlig ide at benytte VHF antennen, for det første vil det dæmpe signalet i VHF sender og modtageren, for det andet får du ikke ret megen gavn af antennen til radioen, idet begge systemer benytter forskellige frekvenser. VHF systemets sender benytter en bestemt frekvens som antennen er afstemt efter.

 

Køb en af de antenner som er beregnet til radio og tv, de har meget ofte formen af en lille tallerken. Til dette system er der også en antenneforstærker og et filter til tv og radio. Det virker.

 

Men, for lige at gøre forklaringen tydeligere, så er VHF sendefrekvenserne på mellem 156 og 160 MHz. og radioens FM bånd mellem 87 og 107 MHz. Altså en vis forskel som gør at en VHF antenne ikke er god som radioantenne.

Desuden vil der som jeg skrev ovenfor være tab i det modtagne signal, både VHF og radio på ca. 3 dB, og for VHF senderens vedkommende vil det nok være meget mere, idet der jo sendes med 25 Watt, og det vil kunne ødelægge splitteren og radioen.

 

Desuden er VHF systemet jo også beregnet til nødopkald, og som sådan skal det kunne fungere når alt andet ikke virker, derfor er det også en god ide, at VHF senderen får strøm direkte fra batteriet, altså uden om hovedafbryderen, men naturligvis med sin egen sikring nærmest batteriet. Dette gør at man kan afbryde for al el i båden, i tilfælde af fejl i el-nettet, og så stadig kunne kommunikere med Lyngby Radio, eller andre skibe i nærheden.

 

Så det er bedst med to adskilte antenner.