Tømning af bådens "sump"

 

Det kan være en god ide at få installeret en pumpe, der automatisk kan tømme båden for vand, hvis der skulle komme noget ind. Det er normalt, at man sætter en pumpe (manuel eller elektrisk) ind i bådens sump.

 

Da jeg har fået et par spørgsmål om, hvordan man kan lave en automatisk tømning af båden, således at el-pumpen går i gang, hvis vandstanden kommer over et vist niveau og afbryder igen, når vandet er pumpet ud, så har jeg lavet et diagram som viser, hvordan det kan udføres med et simpelt relæ (og selvfølgelig en pumpe).

 


Numrene er referance til "benene" på relæet vist nedenunder

 


Relæ

 

Kontakten "Vand lav" er den ene giver, "Vand høj" er den anden, teksten siger sig selv.

 

Når vandet stiger over "Vand-lav" niveauet, vil kontakten lukke. Det vil umiddelbart ikke ændre noget, andet end at relæ spolen bliver forbundet til 0 volt.

Vandet stiger yderligere men intet sker, idet relækontakten "Bryder-kontakt" ikke får strøm nogen steder fra, da "Vand høj" giveren ikke er aktiveret endnu.

Ved vandstigning over "Vand-høj" niveau, så vil "Vand-høj" kontakten lukke, "Bryder-kontakten" sende strøm til relæspolen, og det vil medføre, at relæet vil gå i "slutte stilling" og altså vedblivende sende strøm til relæet, således at dette er trukket og kan sende strøm til pumpen.

 

Når vandstanden er blevet under "Vand-lav" niveau, så vil kontakten "Vand-lav" åbne, afbryde relæet, og dermed er vi tilbage ved start!

 

Hele systemet bruger ingen strøm, når pumpen ikke kører.

 

For at blive i computersproget, så er her skabt en bit hukommelsescelle, idet relæet kan "huske", at der har været "Vand-høj", og altså at der kan reageres på det, hvorefter bit informationen slettes automatisk bagefter, når vandet har nået "Vand-lav" niveauet.

 

Jens Koch