Fejlsøgning i 12 volts systemer.

 

Jeg har fået flere henvendelser om fejl i el-systemer, og hvordan man finder fejlen, så prøv at benytte nedenfor teknik:

 

Hvis man har fejl i sit 12 volts system i båden, det kunne være instrumenter, der ikke fungerer som de skulle (Oliefyret, GPS og øvrigt udstyr f.eks) eller andre fejl, er det en god ide at benytte en systematisk metode for at finde fejlen.

 

Hvis f.eks. den føromtalte GPS af og til fejler, - lukker ned og genstarter som et eksempel -, eller at viserinstrumenter af og til giver forkerte udslag, eller at oliefyret ikke vil starte, så er det ikke sikkert, at det er selve enheden det er galt med.

 

Det er en god regel, at man starter med at se på batteriet, og så systematisk gå ”frem mod den enhed, der udviser defekt”.

 

Altså, man starter med at måle spændingen over batteriet med et multimeter. Spændingen skal ligge på 13 til 14 volt med motoren (generatoren eller landladeren) kørende. Og når der ikke lades, så på 12 volt. Hvis spændingen ikke følger dette, er der problemer generelt med 12 volt, og så bør man få det rettet, inden man går videre. Her kunne det komme på tale at få skiftet batterierne, eller se om lader / generator fungerer som de skal.

 

Hvis disse ting er OK, så check fastspændingen af kabler, der fører op til hovedpanelet. Det er naturligvis en selvfølge, at installationen ikke ligner den som vist på nedenstående foto:

 

 

 

 

Check ligeledes om hovedtavlens sikring til den enhed, som har problemet, er OK, mål spændingen efter sikringen, den skal have samme værdi som den, du målte over batteriet. Altså, der må ikke være spændingstab over sikringen, så er den dårlig (eventuelt tæret, som glas eller pinolsikringer let bliver). Spændingen måles på den enhed, der har problemet, Husk at enheden skal være tændt. Hvis der er spændingstab over sikringen, er det nok på tide at få skiftet hovedpanelet til en nyere type.

 

Hvis det er Ok, så gå videre til selve den enhed, som har problemet og check spændingen over dette, her igen skal man have en spænding, der kun afviger lidt fra den, du målte over batterierne. Spændingsfaldet må ikke være på mange tiendedele volt (dog, hvis det er oliefyret, så har det en glødeenhed til start af flammen, og der bruges meget strøm, så spændingen kan været faldet 1 volt). Hvis det er tilfældet, så er det nok på tide, at du får skiftet ledningerne til enheden til en kraftigere type. Husk også at checke om, spadeforbindelserne er OK - de må ikke være løse. Hvis du skifter ledningerne (både plus og 0-volts ledningerne), så er det bedst at lodde spadeforbindelserne på ledningen, som vist andet sted på hjemmesiden, så har du en sikker forbindelse.

 

Som det fremgår af det foregående, er det ikke sikkert at det er selve enheden der fejler. Det kan meget vel være at det er forsyningsspændingen, der ikke er i orden. Men, det kan naturligvis også være enheden, der er defekt, men så har man en mere sikker viden om det.

 

Den systematiske fejlsøgning, eller tankegangen der ligger bag, kaldes ”Ockhams Ragekniv"

Ockham var en filosof der levede fra 1288 til 1347, hans teori blev brugt indenfor teologi til udredning af forklaringer. Hans teori lyder i al sin korthed:

Entia non sunt multiplicanda sine necessitate ("Inddrag aldrig flere forklaringselementer end højst nødvendigt") - fra Wikipedia.

 

Den er senere brugt indenfor den tekniske verden, f.eks. indenfor fejlsøgning af store computerinstallationer (jeg selv har i mange år arbejdet indenfor den branche, og med stor succes brugt grundprincipperne i teorien), altså ”skær alt overflødigt bort”. Selv da jeg var i lære som radiomekaniker (udlært og så læste jeg til svagstrømsingeniør) benyttede man den metode!

 

Jens Koch