Målere, vand, brændstof o.a.

Jeg har fået flere spørgsmål om de forskellige målere vi har i vores både.

Der findes f.eks. disse målere/instrumenter:

Ferskvand
Toilet-holdingtank
Benzin/dieselolie
Olietryk

Standarddiagram

Viserinstrumenter:

Alle disse typer har naturligvis et viserinstrument, eller anden visning, der fortæller om tryk eller indhold.
Disse viserinstrumenter er i princippet af samme type, idet de virker som et slags voltmeter/ohmmeter, sådan at forstå at giveren har en vis ohms værdi, som ændres enten ved, at giveren har en flyder, der regulerer modstanden, eller at et tryk gør det samme. Men, man kan normalt kun benytte viserinstrumenter, der er afpasset giverens ohms værdi, og de kan være forskellige.

    
Instrumenter: Vand, Toilet og Brændstof

Givere:

Der findes forskellige givere, og her er der især til vand/brændstof sket en udvikling. De ældre givere består af en flyder, der er forbundet med en arm til en drejemodstand (potentiometer). Denne drejemodstand består af en trådviklet modstand, hvor drejearmen (inden i potentiometret) "gnider" hen over viklingerne, og dermed ændrer den elektriske modstand. Giverens modstandsværdi er analog, og altså lige som styrkekontrollen i en radio.


Flyder og drejemodstand

Denne løsning er for så vidt god, men da drejemodstanden korroderer over tid, og dermed holder op med at fungere, så har man udviklet lodrette givere. Dette system består af et rør (rustfrit), hvor der er monteret en rund glider udenpå. Inden i røret er der forskellige modstande, der bliver aktiveret af magneten, som er indbygget i glideren (rustfrit stål af en god kvalitet, er ikke magnetisk, derfor kan magnetkraftlinjerne gå igennem).
Disse givere har fra 4 til mange magnetkontakter, alt efter længden af giveren, men det medfører, at instrumentet ikke stiger/falder jævnt, men kommer i ryk.
Løsningen er god, da selve giversystemet inde i røret ikke bliver udsat for væske. Og disse bruges i dag også til tankmålere.

      

Lodrette givere med flyder, den lukkede til holdingtank


Giver til olietryk

Givere til holdingtank har normalt et ydre rør, som beskytter flyderen for at sætte sig fast, fordi vandet jo ikke er rent.

OBS! Hvis giveren til din holdingtank eller vandtank er af den lodrette type, så kan det være en god ide at give den et eftersyn af og til, flyderen kan sætte sig fast grundet kalkudfældning.

Hvis man har problemer med visningen på instrumentet (dog ikke olietryk), så er det ret simpelt at udtage giveren og bevæge den mekanisk, og så se om instrumentet følger med.

Givere til trykmåling består også af modstand, denne ændrer blot værdi ved tryk.

Hvis man skifter giver til ens instrument, så skal man være opmærksom på, at der findes forskellige ohm værdier på disse.
Nogle har 3 til 10 ohm ved tom og 180 ohm ved fuld (mest normalt herhjemme), medens andre har den amerikanske standard som er 240 ohm tom og 33 ohm fuld. Så hvis man skifter, så kan det være et problem, hvis man har en amerikansk båd.

Jens Koch