Måling på bådens el-system.

 

Hvis man mener, at der er problemer med bådens el-system, så er der en systematisk måde at gå frem efter.

 

Hvad kunne der så være af problemer?

 

Eksempelvis kunne det være følgende:

 

Køleskabet kan ikke starte ordentligt, men når det først kører, så fungerer det.

 

Oliefyret ryger meget, når det prøver at starte, og kommer ikke i gang.

 

Kortplotter og andet udstyr ”lukker ned” af og til.

 

 


Instrumentet stilles på 20 volt

 

Det første man bør måle, når man har problemer, er spændingen på forbrugsbatteriet Hvis det er start af motoren der er problemet, så er det naturligvis startbatteriet man skal interesserer sig for.

 

Spændingen på batteriet må ikke komme under 12 volt ved normal drift. Med landladeren eller motoren kørende, bør spændingen være over 12 volt, helt op til 14.4 volt ved fuldt opladet batteri.

 

Hvis spændingen er under 12 volt, så er der problemer, det kan være at batteriet ikke er ladet ordentligt op. Mål spændingen med laderen kørende, og hvis ikke spændingen stiger efter en vis tid, så er der problemer (landladeren kan være defekt, eller batteriet kan være klar til udskiftning).

 

Hvis batterispændingen er OK, så måler man på den enhed, der er problemer med, lad os eksempelvis antage, at det er køleskabet.

Inden man måler, så sluk køleskabet. Sæt måleledningerne fast til plus og minus ledningerne oppe ved køleskabet, check spændingen inden du starter det igen.

Derefter starter man køleskabet, og ser på digitalvoltmetret hvad spændingen er i startøjeblikket, den må ikke være ret meget under den spænding, du målte uden skabet kørende, altså der må ikke være ret meget tab i ledningerne. Hvis der er det, så er det her problemet er.

 

Når en elmotor (jævnstrøms serie motor, som køleskabet har) starter, så er startstrømmen (det første sekund) ca. det dobbelte af den strøm, som den bruger ved normal drift.

Altså, hvis det er et køleskab på 50 Watt, så ”bruger” det 4,16 Amp under normal drift, men under start tæt på de 10 Amp (ca. 100 Watt). Tænk på, at det er den maksimale strøm, man må have hjemme i sit hus med 230 volt vekselspænding! Og her gør et spændingsfald på et par volt på ledningerne ikke noget, men det gør det, hvis vi kun har 12 volt forsyningsspænding i båden.

 

Det er strømmen i ledningen, der bestemmer spændingsfaldet, ikke spændingen!

 


        Her er der trukket en streg for køleskabet
 

 

Hvis man ser på diagrammet til bestemmelse af ledningstværsnittet, så kan man se at 100 Watt vil kræve min. 4 mm² ledningstværsnit, hvis køleskabet ikke står for langt væk fra batterierne.

 

Så prøv at kontrollere ledningerne til køleskabet, og benyt eventuelt 6 mm² ledninger, - husk både plus og minus ledningen..

 

Det kan også være sikringen, der er af dårlig kvalitet, så undersøg om den ikke er af en gammel type (glas eller pinolsikring, tæret!) og skift eventuelt denne sikringstype til en bedre.

 

Det kan selvfølgelig også være selve køleskabssystemet, det er galt med, men det er værd at undersøge det foran beskrevne, inden man eventuelt køber et nyt skab.

 

Hvis det er oliefyret der er problemet, er fremgangsmåden den samme, men her er der det ekstra moment, at oliefyret har en glødespiral, som starter fyret, når det så er kommet i gang, så kobler spiralen fra. Glødespiralen kan være oppe på 100 Watt, og altså tæt på de 10 amp, så også her skal man op på 4 til 6 mm² (eller mere afhængig af afstanden), og det er også en god idet at undersøge forbindelserne (løse?) og sikringen for spændingsfald.

 

Hvis det er instrumenterne (digitale), der af og til kobler ud, så kunne det skyldes, at batterispændingen ved instrumenterne kommer under 10 volt, som er en typisk spænding, hvor de automatisk lukker ned for så at starte op igen, når spændingen bliver normal.

Disse korte spændingsdyk behøver ikke at betyde dårlige batterier, og normalt heller ikke at ledningerne til instrumenterne er for tynde (instrumenterne har et lavt strømforbrug). Det kan skyldes, at man starter bovpropellen, motoren eller andet, som her et meget stort strømforbrug. Så prøv at holde øje med årsagen til ”nedlukningen” af instrumenterne, inden man som sådan prøver at rette fejlen. En fejl som beskrevet her, behøver ikke at være en fejl i selve instrumentet.

 

I det hele taget kan det godt betale sig at gå systematisk til værks og have orden i sit kabelsystem, sikringer og ledningssamlinger. Det er her de fleste el-problemer gemmer sig.

 

Jens Koch