Anvendelse af multimetre

 

Jeg har fået flere henvendelser om, hvordan man måler på bådens el-system.

 

Der findes to forskellige måleinstrumenter, man kan benytte, analogt instrument og digitalt instrument.

 

Forskellen er, at det ene er med viser og det andet med tal.

I ”gamle dage” benyttede man kun analoge instrumenter, disse er også af samme slags som de almindelige viserinstrumenter til f.eks at vise motorens olietryk eller omdrejninger. Målemetoden giver et hurtigt overblik, hvis man har mange instrumenter i panelet, idet vores hjerne er beregnet til at registrere bevægelser og positioner.

 

Digitale instrumenter benyttes i dag som multimetre, idet de kan give en nøjagtig måling i tal (hvis instrumentet er af en rimelig god kvalitet). Digitale instrumenter bygger på samme princip som computeren, idet det er en beregning der udføres (digitalt, altså rent binært), hvorefter resultatet vises som tal. Denne beregning tager lidt tid, og derfor kan der være lidt flimmer på skærmen af instrumentet, inden resultatet vises.

 

Ulempen ved digitale instrumenter er at hvis man ønsker at vise f.eks. temperaturstigninger (spændingsvariationer over en termomodstand), så vil tallene stå og flimre hele tiden, hvorimod et viserinstrument blot vil flytte viseren op eller ned alt efter temperaturstigning eller sænkning.

 

Grunden til at man med fordel kan anvende digitale instrumenter til fejlfinding i sin elinstallation i båden er, at man hurtigt kan måle, nøjagtigt, om ens batteri er oppe på de 14.4 volt ved fuld opladning, eller om det kommer lidt under de 12 volt ved almindeligt forbrug, og således måske er moden til udskiftning (hvis ikke det trænger til en opladning).

 

Et digitalt instrument som vist koster ca.: 100,00 kr. i byggemarkedet, for 20 år siden ville det nok have kostet 10.000,00 kr, så udviklingen indenfor den digitale verden går utroligt hurtigt.

 

  

Digitalt instrument                                 Analogt instrument.

 

Hvis vi ser på det digitale instrument som vist på billedet, så kan vi se, at der er mange muligheder for at vælge, hvad vi ønsker at måle på.

På billedet er måleledningerne sat ind i stikkene: COM (som står for Common altså 0 eller stel) og VΩmA. Dette indikerer at man her kan indstille omskifteren således, at der kan måles V (spænding) Ohm (modstand) og mA (strøm).

Desuden er der et tredje hul ovenfor, og hvis man stikker den røde ledning ind her, så kan man måle strøm op til 10 Ampere.

 

 

Så er der også en sort sokkel ude til venstre, denne har 8 stik, og er benævnt NPN og PNP. Denne sokkel benyttes til at måle transistorer, idet man kan sætte en PNP eller en NPN transistor ind i soklen og se, om den er OK.

 

Vi sejlere har kun brug for spændingsmålinger, så lad være med at måle strøm i ledninger, det kan ødelægge instrumentet. hvis man gør det lidt forkert. Det samme gør sig gældende. hvis man måler modstand (altså stiller omskifteren på Ohm tegnet)

Så vi har altså kun brug for at stille instrumentet på 20 Volt jævnstrøm, som vist på billedet ovenfor. Så kan vi hverken ødelægge instrumentet, eller det vi måler på.

  

Med den indstilling kan vi måle alt 12 volts udstyr i vores båd. Og hvis man kommer til at bytte ledningerne, således at den sorte ledning kommer på plus og den røde på minus, så får man blot et minustegn foran den viste værdi.

 

Man bør, når man har købt instrumentet, lige checke det ved at måle spændingen over f.eks et 1.5 volts batteri, det er let at gøre det derhjemme. Spændingen på et sådant nyt batteri vil ligge på 1.6 volt ubelastet.

 

Husk, når man er færdig med at benytte instrumentet, så at stille omskifteren på ”OFF” – altså at slukke instrumentet, idet det ellers vil bruge strømmen i det batteri der er indbygget i instrumentet (kan let skiftes som vist, - men kræver en lille stjerneskruetrækker for at fjerne bagsiden)

 

 

Batteriskift, batteriet er nederst.

 

Jens Koch