Problemer med instrumenter, der slukker, når bådens motor starter

 Jens Koch

 

Hvis man ikke har et decideret startbatteri, der er koblet ind til motorstart, uafhængig af bådens forbrugsbatteri, kan man komme ud for nogle uhensigtsmæssigheder.

 

GPS, ekkolod og andre instrumenter, der benytter sig af logiske kredse, altså instrumenter der har komplicerede funktioner, herunder beregning af position, dybde o.a. og som har et display hvor resultaterne af beregningerne visualizeres, har krav til den tilsluttede spænding.

 

Disse krav er normalt, at den nedre spænding ikke må komme under 10 volt, og såfremt den gør, så slukker instrumentet automatisk, hvorefter det er nødvendigt at tænde det igen, når spændingen er kommet over 10 volt. Den øvre grænse for spændingen til instrumentet er normalt 18 volt, enkelte helt op til 32 volt, så den spænding overskrides normalt ikke.

Men, en spænding under 10 volt kan forekomme ved start af bådens dieselmotor, idet denne bruger flere hundrede ampere under start. Dette spændingsdyk er især forekommende ved batterier, der trænger til udskiftning, men kan også forekomme ved ret nye batterier, især hvis det er koldt, og motoren har ”tyk” smøreolie.

 

Problemet med GPS og ekkolod kan så være, at de har fungeret upåklageligt for sejl, men når man så skal i havn eller i øvrigt i en kritisk situation skal bruge motorkraft, kan man komme ud for, at instrumenterne slukker, hvorefter det er nødvendigt at starte dem når motoren er kørende. Da GPS systemer bruger tid til at finde satellitterne, kan man således komme ud for, at man ikke umiddelbart kan benytte instrumentet, hvor man måske havde mest brug for det. Ligeledes kan ekkoloddet måske have en anden indstilling efter start, end hvor man regnede med, den var indstillet til.

 

Problemet kan løses ved at indskyde et lille billigt batteri imellem 12 volt forsyningen fra hovedbatterierne og instrumenterne. Men, i denne ledning skal der være en diode indskudt for at undgå, at det lille batteri indgår i motorens startstrøm. Altså det lille batteri bliver ladet op under drift, men intet andet kan forbruge fra dette, end det der direkte er tilsluttet det. I viste eksempel er det undertegnedes GPS og ekkolod, der er tilsluttet.

Som det fremgår af diagrammet og billederne, er der sat en sikring ind mellem 12 volt forsyningen; denne sikring er valgt til 5 amp. Dioden kan bære en strøm på 6 amp. Spændingsfaldet over dioden, under opladning, er på 0.3 volt (vælg Schottky diode ved køb af diode). D.v.s. at den lille akkumulator ikke bliver ladet med 14.4 volt men maksimalt med 14.1 volt, og kommer altså ikke op på maksimal ladning. Dette gør intet, idet instrumenterne jo også belaster forsyningen via dioden under drift. Det er kun under start af motor, at instrumenterne kun forsynes fra den lille akkumulator.

 

       

 

Den lille akkumulator er på 1.2 Ah (ampere timer), og koster 129,00 kr. i en bil tilbehørs forretning eksempelvis: http://www.thansen.dk/

Batteriet er af den lukkede type, og kan derfor anbringes tæt ved instrumenterne, som det fremgår af billedet. Batteriet skal altså ikke checkes for syrestand.

Dioden ( 6 amp. 100 volt) kan købes hos eksempelvis: http://www.elektronik-lavpris.dk

 

 

Instrumenternes forbrug er i mit tilfælde: GPS  Garmin 172C: 0.3 amp, ekkolod:  Navman Fish 400: 0.15 amp, altså totalt 0.45 amp.

Husk stadig, at instrumenterne skal beskyttes af en sikring til hvert instrument, også selv om der er en 5 amp. sikring til den lille akkumulator!

Jeg har benyttet dette arrangement siden 2006, og alt har virket, som det skulle.

 

Den eneste ulempe er, at man skal huske at slukke for instrumenterne, disse indgår ikke mere i hovedafbryderens forsyning. Men, hvis man glemmer det, så vil de køre i ca. 2 timer hvorefter de så selv slukker, når spændingen på den lille akkumulator kommer under 10 volt. Ved næste sejltur, vil batteriet blive opladet, og instrumenterne vil virke med det samme, idet disse får min. 11.7 volt fra hovedbatteriet, dette uden at motoren går. De 11.7 volt fremkommer ved at der er 12 volt på dioden, når hovedafbryderen sluttes, og der maksimalt er et spændingsfald over dioden på 0.3 volt. Ved ladning – motoren kører – vil den lille akkumulator blive ladet op.