HPFI relæ om bord

Jens Koch

 

Langt de fleste både har i dag et stik til land, således at de kan lade batterierne op, og bruge 230 volt når man er i havn. Men, mange havne har ingen beskyttelse for spændingsovergang.

Dog har alle havne, der har renoveret deres installation indenfor de seneste år, forsynet installationen med sikkerhedsrelæ (HPFI) som kendes fra almindelig husinstallation. Altså vil en afledning af fasen til jord afbryde for strømmen, således at man er nogenlunde personbeskyttet.
Men, som sagt kan man sagtens komme ud for installationer rundt omkring i havnene, som endnu ikke har den beskyttelse.
Dette kan man råde bod på, idet man kan få installeret et HPFI relæ, som er beregnet til bådinstallationer. Et sådant relæ koster ca. 900,00 kr. og indeholder, ud over relæet, en dobbeltafbryder, således at både fase og nul bliver afbrudt. Det sidste er vigtigt, idet man jo ikke kan vide om fasen ”vender rigtigt” i stikket, da man jo har sit eget stik til land.


Relæet og den manuelle afbryder er monteret i en lukket kasse (stænktæt), hvor der er et kabel ud til montering af landstikket, og desuden er der to almindelige CEE stikdåser til at sætte bådens stik i. Altså en ret ukompliceret installation, som man dog ikke selv må installere. Det kræver en elektriker. Kassen kan monteres alle steder i båden (bedst indendørs), idet den ikke fylder ret meget. 


Man er, også uden jordledningen monteret, meget sikkert beskyttet mod overgang i 230 volts forsyningen, idet alt ombord jo er jordet i forvejen – igennem vandet, så HPFI relæet vil ikke have problemer med at slå fra (men jordledning er påkrævet ifølge DS standard!) .
Relæet har også en ekstra lille fordel, idet der er monteret en glimlampe, således at man kan se, om der er landstrøm.

 

 

 

Som man kan se af billedet, så har jeg monteret HPFI relæet under styrhustaget udendørs i min Nauticat.
Hvis båden har CE-mærkning, altså er af nyere dato, så skal den overholde kravene for europæiske standarder for 230 volt i fritidsbåde: DS 13297. Hvis dette er tilfældet, så må man ikke selv ændre i 230 volts installationen.
 Relæet kan købes i de fleste bådudstyrsforretninger.

 

Automatsikring

12 volts systemet

 

En sejler har gjort mig opmærksom på følgende:

 

Hvis man vil installere en automatsikring som hovedsikring i bådens 12 volts system, så skal man vælge en som er beregnet til jævnstrøm, og ikke den type som vi har i vores huse.

Det viste eksemplar kan bruges ifølge vedkommende der kom med oplysningen.

 

Billedresultat for MGN61528

Den pågældende sejler har anbefalet denne automatsikring.

 

Da jeg ikke selv har monteret en sådan sikring, så har jeg ikke tænkt over dette forhold, og jeg vil som sådan heller ikke montere en. Hvis den sikring som er installeret springer, så vil jeg naturligvis undersøge hvorfor, inden jeg erstatter den sprungne sikring med en ny.