Oliefyr problemer.

 

Der er kommet flere spørgsmål om bådvarmere – oliefyr – som har svært ved at starte.

En bådvarmer er et oliefyr, idet det normalt benytter diesel fra motorens tank.

Da dieselolie ikke er så let at antænde som benzin, som jo kun kræver en gnist fra et tændrør, så benytter de fleste oliefyr til både et gløderør til at få dieselolien til at brænde.

Ved start af oliefyret sker der normalt det, at en blæser går i gang for at udlufte fyret, så stopper blæseren, og gløderøret bliver rødglødende, hvorefter der sprøjte (forstøvet) olie ind over røret, hvorefter olien bryder i brand og blæseren begynder at køre med fuld effekt (både forbrændingsblæseren og den blæser, der sender den varme luft ud i båden). Denne luft er naturligvis afskilt fra forbrændingssystemet. Når en termostat indikerer, at olien brænder ved den rette temperatur (nævnes også: ”flammevagt” – virker på en lidt anden måde, og kan kræve rensning, hvis ikke oliefyret går i gang, - se i manualen) , så slukker gløderøret, og oliefyret kører normalt.

Den almindelige el-installation af oliefyret kræver naturligvis 12 volts kabler og en termostat, som er monteret et passende sted i bådens kabine.

12 volts installatinen skal, ved start af oliefyret, kunne lede en stor strøm, når gløderøret aktiveres, det drejer sig om ca. 10 sekunder, men det er meget vigtigt at man vælger den kabeldimension, som leverandøren af det pågældende fyr anbefaler (normalt 6 mm² alt afhængig af længden på kablet, - jo længere jo tykkere!). Hvis ikke gløderøret får den effekt, som det skal have, så vil man kunne komme ud for, at fyret ikke vil starte, eller at det ryger meget under start, idet gløderøret ikke er varmt nok.

Det er en god ide, hvis man har problemer med sit fyr, at man måler spændingen nede ved fyret under start, og altså når gløderøret bruger strøm. Her skal spændingen helst være 12 volt. Hvis den er 11.5 eller lavere, og batterierne er OK, så skift kablerne til tykkere dimension (og det gælder både plus 12 volt og 0 volts kablerne).

Desuden skal man naturligvis også checke, om oliepumpen virker, om filteret er stoppet, og om der i det hele taget kommer olie op til fyret.

Og så er det også en god ide at have landladeren eller motoren kørende, når man starter fyret, dette for at holde spændingen på batterierne oppe.

Jens Koch