Sikringer

Jens Koch

 

De ældre sikringssystemer i både kan afstedkomme, at udstyret ikke virker. Jeg har været ude for et par tilfælde.

Det ene tilfælde var med de såkaldte finsikringer. Det er dem, der er lavet i et lille glasrør, afsluttet i begge ender med metal. Disse er beregnet til at skrue i en sikringsholder. Sikringsholderne har efter min opfattelse en for lille kontaktflade til sikringen, og der kan nemt komme lidt oxydlag på sikringens terminaler (efter et par år), således at overgangsmodstanden vokser.

 

I min båd sidder disse sikringsholdere/sikringer fra værftets side. Da båden var ca. 20 år (for 10 år siden), lagde jeg mærke til, at sikringsholderen til bådens oliefyr blev varm under opstart af oliefyret. Det må den naturligvis ikke blive, også selvom strømmen er 15 amp. under start. Gløderørets strømforbrug til start af flammen i brænderen er typisk 10 amp. Jeg skiftede sikringsholderen ud til den type som vist nedenfor. (Disse sikringsholdere blev for adskillige år siden også anvendt i biler).

 

 

Men, efter nogle år, fik jeg samme problem igen, bådvarmeren havde svært ved at starte. Jeg målte spændingsfaldet over sikringen, og den var ca. 1 volt (ved start). Det er alt for meget, og sikringen var blevet varm.

 

Derefter skiftede jeg til den type sikringer/sikringsholdere, som også anvendes i nyere biler. Den type har sikringen en stor flade i holderen, desuden skubber man sikringen ind i terminalerne, hvorved der skabes en effektiv forbindelse og dermed en mindre sandsynlighed for, at der bliver et nævneværdigt spændingsfald over sikringen. Jeg regner ikke med, at jeg får problemer i fremtiden med disse sikringer. Det kunne jo også være derfor, at bilindustrien er gået over til at benytter denne type.

 

 

Efter min erfaring er det vigtigt at efterse sine sikringer, både fysisk (varme) og med et voltmeter, for at sikre sig, at de forskellige forbrugsenheder får den optimale spænding. Skift til ny type hvis spændingsfaldet er for stort (sikringsholderen bliver varm). Check samtidig spændingsfaldet over ledningerne til de mest elforbrugende enheder. Hvis der er for stort spændingsfald over ledningen, så bør man skifte ledning til en med større tværsnitsareal.