Trykvandssystem

 

Jeg har fået et spørgsmål fra en sejler ang. trykvandssystem:

 

Jeg har en el-pumpe i mit ferskvandssystem. Når jeg har påfyldt vand og tænder for “Pantry pump” på mit EL-panel afgiver den sådan nogle små start-forsøg med ca. 4 sek. mellemrum.

Når så jeg åbner en vandhane i køkkenet starter den, og pumpen kører hele tiden så længe aftapningen foregår. (Rimelig støjende)

Har du en teori om hvorfor pumpen forsøger at starte ca. hver 4 sek. ?

 

Mit gæt er, at brugeren ikke har en tryktank installeret, eller at denne er installeret forkert, og hvis der er en tryktank, så er det af den billige type uden membran.

 

 

Som det kan ses af tegning (lånt fra Masnedø Marinecenters katalog 2015), så er det den bedste løsning med en installeret tryktank (ekspansionsbeholder) lige efter vandpumpen, og at vandet så sendes videre derfra.

Pumpen er beregnet til at starte, hvis trykket falder, og stoppe når det er kommet op på en vis værdi (der sidder en trykkontakt i selve pumpen). Hvis man ikke har en tryktank, så vil pumpen starte og stoppe hele tiden under brug, og hvis der er en minimal utæthed i slangeførslen eller hanerne, så vil pumpen også starte og stoppe når vandet ikke bruges.

 

På tegningen er også vist et ”finfilter”, dette for at rense vandet. Det kan være et kulfilter som renser vandet.

 

Men, en tryktank med membran er så absolut at foretrække. Hvis ikke der er en membran i tanken, så vil den luft, der er beregnet til at optage trykket, langsomt men sikkert blive skyllet med ud med vandet, og når så tanken er fyldt med vand, så vil den ingen virkning have, idet vand ikke kan komprimeres som luft kan. En membran adskiller vandet og luften indholdt i tanken.

 

Pumpen skal forsynes med 12 volt fra bådens hovedtavle, således at man kan afbryde den her, og således at hovedafbryderen også afbryder for det hele. Husk at montere 6 mm² kabel, da pumpen har et meget stort startmoment, og dermed en stor startstrøm.

 

Med den viste løsning burde der ikke være problemer med vandforsyningen.

 

Jens Koch