Undertegnede tilbyder at afholde kurser over el-installationer i både.

  

Igennem mit virke igennem mange år indenfor sejlsport, har jeg erfaret at den almindelige sejler ikke altid har helt check på den elektriske installation i deres båd. Desuden har jeg oplevet at selv mange professionelle firmaer ikke installerer enhederne korrekt, hvilket har afstedkommet brand i fritidsbåde og både der synker. Her tænkes specielt på bov propel installation og forkerte monterede søventiler.

Seminaret er IKKE et "Power Point" show, men anskueliggjort med fysiske eksperimenter på stedet, og der vil blive vist en del komponenter, både dårlige og gode.

 

 Seminariets indhold:

 

 1. Gennemgang af Ohm´s lov på en forståelig måde, vist med eksempler med en akkumulator og diverse komponenter, således at man bagefter har en forståelse af principperne.
   
 2. Gennemgang af en akkumulators virkemåde (amperetimer defineres), herunder hvad man skal tage sig i agt for. Akkumulatorens karakteristika, opladning, afladning (fra motor og landlader), dybdeafladning. Krav til motorgenerator og land lader. Hvad må man installere, og hvad må man ikke.
   
 3. Farerne ved akkumulatoren: Syrefare, brandfare, personskader.
   
 4. Ledningssystem, hovedafbryder, herunder ledningstværsnit, effekt / spændings tab. Samling af ledninger/stik. Brand i ledninger - vist med eksempel på stedet. Beskyttelse af ledningsnet. Sikringstyper - forskellige kvaliteter.
   
 5. Installation af instrumenter: Sikrings beskyttelse, nominelle spændinger til disse.
   
 6. Installation af bov propel og el ankerspil, brandfare, personskader. Eksempler på det første vises.
   
 7. Besparelse af strømmen ved anvendelse af diodebelysning, solpaneler o.a.
   
 8. 230 volts forsyning, med udgangspunkt i DanskStandards ISO 13297 "Fritidsbåde - Elektriske systemer - Vekselstrømsinstallationer".
  Herunder jordledningsproblematikken, lovkravene og farerne for tæring, og hvad man kan gøre.
   
 9. Galvansk tæring, og hvad man kan gøre for at forhindre det. Herunder metallers spændingsrække.
  Herunder specielt om forkert installerede søventiler, og den store risiko dette medføre.
   

Plus hvad der måtte komme op af emner.

 

Generelt handler kurset om sikkerheden i vores både, og at værfterne og installatørerne ikke udfører deres arbejde godt nok. Forkert valg af komponenter og forkerte installationer gør at sikkerheden ikke er god nok. Dette gør at både synker eller brander. Kurset går ud på at forebygge disse hændelser.

 

Under hele forløbet vil der være muligheder for at stille spørgsmål.

Kurset varer almindeligvis 3 timer.

 

De eneste omkostninger for klubben er km. godtgørelse, som ligger på 2.50 kr. pr. km. Desuden bro-omkostninger, hvis der er nogen sådan.

Der har indtil nu været afholdt lidt over 70 kurser rundt omkring i forskellige sejlklubber.

 

Så hvis du har kontakt til en lokal sejlklub der kan stille lokaler til rådighed, og der er en tavle eller flip-over og et lærred, så har jeg resten med!

 

Jeg kan kontaktes på: baadelektronik@gmail.com

 

Jens Koch

Middelfart.