Om hjemmesiden:

 

Der er ca.: 200 sider om forskellige løsninger og gode råd på siden. Disse sider er der mange sejlere der har glæde af.

 

Siden er beregnet som et "opslagsværk" således at det kan hjælpe sejlerne med deres problemer, og der er der rigtigt mange der har været glade for.

 

Med venlig hilsen

Jens Koch

 

  

Min baggrund: 
 
Jeg er el-ingeniør med svagstrøm som speciale. Har arbejdet hele mit liv med computere, dels hardware som software, har undervist i fysik på gynmasieniveau på EDB-skolen i Odense, og har undervist akademikere i anvendelse af teknisk EDB, ud over et utal af kurser i operativsystemer, grundlæggende EDB og CAD/CAM for erhvervsfolk. 
Har i mange år været driftsansvarlig for større edb-installationer.

 

I min fritid har jeg sejlet siden jeg var ung. Startende med en selvbygget OK-jolle, senere en 420 jolle. Desuden har jeg haft en speedbåd og stået meget på vandski. I mit voksenliv, har jeg sammen med min familie ejet en af Quornings Trident 27 trimaran, senere en 40 fods Australsk trimaran, en Hedley Nichols Vagabond Mk2 , for så at skifte over til mere adstadig sejlads, idet vi anskaffede os en Nauticat 33 med træ overbygning. Nogle år senere skiftede til samme NC33 men med glasfiberoverbygning, - denne båd har vi haft i mange år, men vi har solgt den grundet vores alder.

 

Igennem mit virke indenfor sejlsport, har jeg erfaret at den almindelige sejler ikke altid har helt check på installationerne i sin båd. Desuden har jeg oplevet at selv mange professionelle firmaer ikke installerer enhederne korrekt, hvilket har afstedkommet brand i fritidsbåde. Her tænkes specielt på bov propel installation.

 

Jeg har holdt mange kurser i "El-installationer i fritidsbåde" rundt omkring i de forskellige sejlklubber i de seneste år, og har på DanskSejlunions forlag fået udgivet bogen af samme navn, se nedenfor.

Dog er jeg stoppet med mit kursusaktivitet grundet salg af båd.

 

Er gået på pension, så det er af ren interesse for sejlsporten at jeg gerne vil hjælpe, men grundet at jeg har solgt vores båd, (og min alder), så er jeg stoppet med at modtage spørgsmål.

 

Jeg har modtaget mange venlige mails gennem tiden, og det skal I have tak for.

 

 

Med venlig hilsen

Jens Koch

baadelektronik@gmail.com

 

 

Klik her for at blive stillet om til DS sejlershoppen:

      https://www.sejlershoppen.dk/

 

Undertegnede hæfter ikke for hvad sejleren selv laver på sin båd.