Brændstofslanger

Jens Koch

 

Slangestudse.


Hvis man skal skifte slange i brændstofsystemerne, og slangerne er krympet på studsen fra fabrikkens side, kan man fjerne denne fastgørelse, og dermed få en almindelig studs til at montere en ny slange med spændbånd. 

Derved undgår man at skulle købe studse, og dermed problemet med at få de rigtige.

For at fjerne krympningen, saver (nedstryger) man blot et hak i denne og derved kan man, med en bidetang, krænge metallet til side, hvorved man kan trække studsen ud, se billede. 
- Altså en ret simpel proces.

 

   

     

 

På denne måde er det en lettere sag at skifte slangerne, end at købe dem med studse i den længde de skal have. Det er meget nemmere, og billigere, blot at købe nogle meter slange, og så tilpasse det på stedet, og næste gang de skal skiftes, er det en smal sag. 

Undertegnede har gjort det i min Nauticat. Begge slanger, den fra det første filter og til motorens ”lift pump”, og returslangen til tanken, var monteret med krympede slangestudse. 
 

Husk i øvrigt at skifte disse slanger jævnligt, ca. hvert 5 år. Det kan være kritisk hvis slangen til motoren bliver utæt, idet denne er under tankens bund. Så ud over at motoren stopper (måske på et kritisk tidspunkt), så kan man få sumpen i båden fyldt med 100 til 200 liter dieselolie, hvis ikke man får lukket for brændstofhanerne i tide.Denne oliemængde må man ikke blot tømme ud i havnen, den skal pumpes op af båden, og bringes til en miljøcentral.