Dieselpest

Jens Koch

                                                                    

Dieselpest - og hvad man kan gøre for at undgå at få dieselpest. 
 

Dieselpest er noget der kan forekomme hvis der står vand i bunden af dieseltanken. Fænomenet opstår ved en biologisk process, således at forstå at en speciel type microrganismer kan komme ned i vandet, og herefter leve af dieselolien og dermed formere sig, og forårsage en slags "grød" der kan tilstoppe dieselfiltre og ødelægge brændstofpumpen. Desuden kan vand forårsage gennemtæring af dieseltankene.

 

Der findes midler mod dette, disse midler virker som gift mod disse mikrober, men de fjerner ikke vandet.

Man skal derfor undgå at der kommer vand i tankene, såsom ikke at tanke i øsende regnvejr, ikke at tanke dieselolie fra tankanlæg som ikke benyttes ”dagligt”, og ikke at hælde gammel dieselolie, som man har haft stående i årevis i gamle tønder, i tankene.


Men, ud over dette, kan man rent faktisk gøre noget, som forebygger vand i dieselolien, og som fjerner det vand der eventuelt kommer ind, enten ved tankningen, eller ved kondensation.


Jeg har i årevis tilsat karburatorsprit til dieselolien. 1/2 liter pr 50 liter diesel (herved 1% sprit)

 

Hvad skulle det så kunne gøre?

 

Som det er bekendt, så er alkohol udmærket til at opløse vand. Karburatorsprit er en alkohol (propylalkohol), og er dermed god til at opløse vand. Alkohol er letopløseligt i diesel, og dermed er vand så opløst i brændstoffet, og vil deltage i forbrændingen (vand forbrænder selvfølgelig ikke, men kommer ud som damp, sammen med den øvrige vanddamp og CO2 fra forbrændingen).

 

Jeg har undersøgt rigtigheden af dette hos: Risø´s Biosystems Department og fået deres forklaring og ”blåstempling” af proceduren:

 

”Jeg synes, det lyder som en fornuftig forklaring, at bioethanol (eller karburatorsprit, som er propylalkohol) opløses i vandfraktionen og samtidig forhindrer mikrobiel vækst. Sidstnævnte skyldes, som du selv skriver, at alkoholer er opløselige i både vand og benzin/diesel. Førstnævnte betyder, at mikrobiel aktivitet hæmmes, men endnu vigtigere at en del af vandet efterhånden bliver opløst i dieselolien og forsvinder under forbræningsprocessen (som vanddamp).Jeg synes, at du skal bruge dine egne "forsøg" som vejledende for hvordan man kan undgå dieselpest og anbefale metoden til dine sejlvenner - bioethanol (ethylalkohol) vil have samme effekt som din karburatorsprit.”

 

Ethanol, som alle øvrige alkoholer, er et produkt fra planteverdenen, og dermed CO2 neutralt.

 

Jeg har ikke oplevet ulemper ved proceduren, tværtimod, så skifter jeg kun brændstoffilteret hvert andet år, og det er ikke fordi der er problemer, men blot rutineudskiftning.

 

Ligeledes har jeg aldrig vand i skueglasset ved det første filter, og jeg fylder heller ikke tankene helt op inden vinter (dette er stadig anbefalelsesværdigt, men jeg gør det ikke).

 

For at underbygge denne forklaring, er her en artikel fra Q8 om dieselpest.

Se især afsnittene under side 8 og 10:

Q8
Fejlfinding og
problemløsning
Smøreolier og brændstoffer
NIJL november 2006


Brug af karburatorsprit (kondensfjerner)
Side 8.:
Forebyggelse
Anvend karburatorsprit 2-4 gange årligt, dosering ca. 1/2-1% (1/4–1/2 liter sprit til 50 liter diesel)
Baktericid til iblanding i diesel anbefales generelt ikke, idet effekten er kortvarig samtidig med, at de skadelige komponenter i form af vand og urenheder forbliver upåvirket i brændstofsystemet.

Side 10.:
Q8 anbefaler generelt anvendelse af karburatorsprit til fjernelse af kondensvand i dieseltanke.
Dosering ca. ½-1% (1/4-1/2 liter sprit til 50 liter diesel) . Se i øvrigt samme afsnit under benzin.

Q8 artikel i pdf-format Q8-artikel

Artiklen omhandler både diesel, men også benzin og smøreolier.