Brandfaren ved kalkudfældning i saltvand-kølessystemet.

Hvis saltvands-kølevandssystemet stopper til, så får manifolden og udstødningssystemet ikke den køling det skal have, og det kan afstedkomme brand om bord, inden at motoren stopper grundet overophedning. Varmeudviklingen er stor og hurtig, idet udstødningen ikke får nogen køling overhovedet. I en bil køles systemet af den luft der passerer udstødningen under kørsel, så her er luftkølingen tilstrækkelig, selv om det har været brand i skove og andre steder hvor der er en tør vegetation, og hvor man holder med bilen og motoren er i tomgang.

Men i en båd, er der ingen adgang til luftkøling, så her vil diverse gummislanger o.lign. kunne bryde i brand ret hurtigt.

Ifølge nedenfor viste billede, er der op til 25% af alle brande i vores både, som skyldes dette forhold:


Siden er fra fabrikatet "NASA" og er fra deres
vejledning i montering af et digitalt termometer
til udstødningen.
Prøv at læse teksten.

Man kan naturligvis købe mange forskellige temperaturmåler systemer, som kan give alarm, eller hvor man kan se temperaturen i udstødningen, et eksempel mere er vist her:

Jeg har monteret et simpelt digitalt termometer til ca.: 100 kr, forlænget følerens kabel (to-leder) og fastgjort det på røret der forlader manifolden og forsyner udstødningen med vand:
Som det kan ses, så har jeg to digitaltermometre, det ene fortæller badevandets temperatur, det andet udstødningen.
Ved normal kørsel med motoren er udstødningens temperatur 14 grader højere end badevandets temperatur.
på viste billede, er motoren ikke i gang, og det er tidligt på året.

Jens Koch