Kalkudfældning generelt.

Vand, både ferskvand og saltvand, indeholder kalk.

Kalk
 (hovedsageligt CaCO3) er et mineralsk stof, der er udbredt over hele Jorden, og som optræder i en lang række former fra de hårde og rene kalcit-krystaller over ren, hvid marmor til kalksten og skrivekridt. Den kemiske formel er den samme (når man ser bort fra urenheder), nemlig CaCO3 eller kalciumkarbonat. Den viser, at kalk er et kalciumsalt af kulsyren. Kulsyre opstår, når kuldioxid bliver opløst i vand, og derfor er det én af de mest almindeligt forekommende syrer i naturen. Da kalcium også er meget udbredt, er det forventeligt, at kulsyrens forvitring af stenarterne må skabe store mængder kalk.
Uddrag fra hjemmesiden: Wikipedia.

Saltvand er meget kalkholdigt, og ved opvarmning afsættes der fast kalk på rør og andet som vandet kommer i kontakt med.

Der er især to steder, man som sejler skal være meget opmærksom på, og det er i motorens saltvandskølesystem og i toiletventiler og rør.
Begge steder kan det foranledige, at motoren brænder sammen, eller at toilettet ikke fungerer.

Kølesystemet i en motor i vores både, uanset om det er saltvandskølede eller ferskvands/saltvandskølede, kan blive stoppet, hvis ikke vi sørger for at gøre noget ved det. I vore toiletter er det første sted, problemet viser sig, højst sandsynligt i læbeventilen. Denne bliver sat til med kalk, således at den ikke fungerer mere, hvorefter vi ikke kan skylle ud. Kalkudfældningen i toilettet skyldes naturligvis ikke opvarmningen af vandet, men snarere urin og fækalier, som accelererer kalkudfældningen. Dette problem er naturligvis ikke så dyrt, men irriterende!


Læbeventil fra toilet kalket til, og dermed virker gummiet
ikke effektivt mere, - det lukker ikke ordentligt!.

Modsat vores bådmotor. Her kan problemet blive overordentligt dyrt, idet det kan koste en ny motor, hvilket er sket. Jeg har været ude for, at en sejler kom til mig og fortalte, at hans mekaniker havde sagt til ham, at han skulle have en ny motor ilagt, idet saltvandskølingen ikke fungerede mere! - Jeg spurgte ham, om han havde prøvet at afkalke saltvandssystemet, hvilket han ikke havde, men han ville prøve. Året efter mødte jeg ham igen, og han kom glædestrålende hen og fortalte mig, at jeg havde sparet ham for 60.000,00 kr! - Dette eksempel er kun et af dem, jeg har været ude for, så det er klogt at afkalke systemet mindst én gang om året.

Og det er underligt, at denne information ikke er givet i vores manualer til motoren.
Når vi køber en kaffemaskine, så er det almindelig viden, at denne skal afkalkes jævnligt, - og dette står også i brugsanvisningen til maskinen:

Kaffemaskine, uddrag af brugervejledningen:

Jens Koch