Kølevandsproblem i en Perkins motor

 

En sejler beskrev et kølevands-problem han havde med sin motor:

(Nedenstående er et sammendrag af den kommunikation der var)

 

Jeg har med stor interesse læst om kalkudfældning.

 

Mit problem er lidt underligt hvis jeg selv skal sige det. Køleopbygningen virker præcis som din skitse (dog uden anoder). Motoren er en Perkins 6.354 - 6 cylindre motor fra 1970 som går rigtig fint og kun har kørt 1400 timer

 

Fra motoren er kold og cirka 15 minutter frem er der masser af søvands gennemstrømning og der er en voldsom stråle bagud. Efter cirka 15 minutters sejlads ændrer lydbilledet sig og der kommer pludselig markant mindre søvand ud af udstødningen og samtidigt damper den! Det kunne passe med, at det på det tidspunkt er motoren varm og termostaten skulle åbne sig. Uanset om den gør det eller ej, så kan jeg ikke gætte, hvorfor vandmængden kan ændre sig?

 

Jeg kan simpelthen ikke regne ud hvorfor vandmængden skulle mindskes pludseligt. Jeg tænker naturligvis på:

·  Kalk i oliekøler, veksler og den vandkølede manifold

·  Jabsco søvandspumpe

·  Pumpen til det interne ferskvand

Jakob Kibsgaard.

 

Som jeg læser dit spørgsmål, så har din motor samme kølevandssystem som det jeg har beskrevet, altså en ferskvandskølet motor, hvor saltvandet køler ferskvandet igennem en varmeveksler, og at der også er en saltvandskølet oliekøler.

 

Jeg ved ikke, om du har et køletermometer på motorens ferskvandssystem, men hvis du har, så går jeg ud fra at det viser lidt over 90 grader, når motoren er varm.

Har du lagt mærke til ved hvilken temperatur problemet opstår?

 

Da det er saltvandskølevandet, der lige pludselig ikke kommer igennem mere, men ellers har løbet som det skulle, så ville jeg først lige checke temperaturen når det sker, og jeg ville naturligvis checke impellerpumpen i saltvandssiden. - Det sidste regner jeg med at du har, og i særdeleshed når problemet opstår. Altså prøv at lade motoren blive varm inde i havnen, og når problemet opstår, så check impellerpumpen i saltvandssystemet, (det burde jo ikke være ferskvandsimpelleren der stopper saltvandet). 

 

Hvis den fungerer, så ville jeg afkalke saltvandssystemet for en sikkerheds skyld. I min motor er det let at tilsætte afkalkningsmiddel, idet jeg blot skruer zinkanoderne af, som beskrevet (de sidder øverst). Så lader jeg det stå en times tid, således at det kan afkalke. I dit tilfælde kan du gøre som du selv beskriver, eller du kan afmontere køleslangen, der sidder højest og hælde det ind, hvis det er muligt. Lad det stå i en times tid, og hvis der kommer meget kalkvand ud, så gentag processen, idet det jo er første gang du gør det. 

Jakob prøvede at afkalke saltvandssystemet, men det hjalp ikke rigtig noget. Men noget måtte jo stoppe vandet eller forhindre en ordentlig køling af motoren. Kunne det være termostaten? – Dette blev også prøvet, idet den blev udtaget og testet, - den viste ingen fejl.

 

Men, jeg foreslog en test inde i havnen med mulighed for at overvåge maskinen under kontrollerede forhold, impelleren blev testet, og den var ok, så det var heller ikke problemet.

Men, der var alligevel noget kalk og skidt i oliekøleren, viste en demontage af systemet, men ikke nok til at det var det, der var det endelige problem.

Jakob:

Tog også gummislangen af studsen fra manifolden - det så straks mere ringe ud. Her har tidligere ejer brugt en galvaniseret stump rør, som var meget tæret indvendig og næsten stoppet. Jeg har midlertidigt kradset det ud og sat det sammen igen og umiddelbart ser det ud som om vandgennemstrømningen er øget. Jeg kunne dog ikke få den til at blive varm i havnen - selv med skruen kørende i tomgang på vores plads, så bliver den ikke synderlig varm på 30 minutter. 

 

 

Oliekøler                                                    Galvaniseret rør med rust

 

"Knæet"

 

 

Jakob fik lavet et helt nyt ”knæ” fra manifold til der hvor kølevand går op i det oprindelige udstødnings knæ. Det gamle var tæret af vandkøling. Og så viste det sig også, at impellerpumpen ikke var helt god, kammen, som var slidt, i Jabscopumpen gjorde, at der ikke kom vand nok igennem, og den blev skiftet.

(Kammen er den som gummirotoren med vingerne løber op mod, og bliver sammenpresset).

 

Alle disse fejl gjorde, at der ikke kom vand nok igennem kølesystemet. Når motoren blev varm, så begyndte saltvandet at koge, dette skyldes at den smule saltvand der kom igennem, blev opvarmet, dets af motorens ferskvand, men til sidst af udstødningsmanifolden, og da den bliver meget varm uden den nødvendige køling, så kommer saltvandet op over de 100 grader, det medfører at damptrykket yderligere forhindre vandkølingen, og så kan det gå helt galt. Den kraftige vandstråle ved kold motor, som Jakob skriver i starten, skyldes nok et ”optisk” fænomen, idet vandet bliver blandet med udstødningen, og så ser det ud til at det er OK, men det er det ikke.

 

Det hjalp! Nu kan motoren køre med 1500 omdrejninger og temperaturen i udstødningen er på 38 grader, altså meget bedre end før.

 

Så det korte og det lange er at man bør efterse sit kølesystem jævnligt og helst montere et termometer permanent på udstødningen, der hvor saltsandet kommer ud af udstødningsmanifolden og senere blandes med udstødningsgassen.

Og lad så være med at bruge galvaniserede rør i saltvandssystemer, det tærer hurtigt!

 

Jens Koch