Motor – generelt

 

En benzin eller dieselmotor består, som bekendt, af en eller flere cylindre. Disse får luft fra indsugningen og brændstof fra enten en karburator (benzin) eller en brændstofpumpe (benzin ell. diesel).

 

Køling af motoren:

 

Da vi har med motorer til både at gøre, og motoren er i et lukket rum, så er kølingen af motoren nødt til at blive afkølet af saltvand. Dette sker enten via direkte saltvandskøling, eller via køling af ferskvandet i motorens kølesystem med en varmeveksler, således at saltvandet kan køle ferskvandet.

 

Hvis man har direkte saltvandskøling, så må kølevandet i motoren ikke komme over ca. 50 grader da der ellers vil komme en kraftig kalkudfældning fra saltvandet. Saltvand er en mætte kalkopløsning, og vandet kan ved højere temperaturer ikke ”holde” på kalken, men udfælder den. Det samme gør vi jo også med vores kaffemaskiner, disse skal også afkalkes af og til, hvilket vores motorer også skal!

Med ferskvandskølet motor med varmeveksler, så må ferskvandet godt komme op på højere temperaturer, som er godt for motoren (80 til 90 grader), idet saltvandet, der køler ferskvandet, ikke bliver meget over 10 grader højere end saltvandet, der kom ind.

 

Og når man er nede ved motoren, så se lige om bundkarret er nede i det vand der står nederst inde i båden. Det er før set, at bundkarret er tæret op udefra, grundet den smule saltvand der står inde i båden, og det vil koste en ny motor!

 

Olieskift:

 

Motoren har et oliesmøresystem, og det er meget vigtigt at man ”holder øje med” dette, altså at man skifer olien mindst én gang om året, og helst inden båden kommer på land for vinteren. Det er især vigtigt ved dieselmotorer, idet diesel har en lille ”forurening” af svovl. Denne svovl kan give svovlsyrling i olien, og altså give en vis tæring af motorens indvendige dele. Det er vigtigt også at skifte til en god kvalitet olie, f.eks.: 10-40 halvsyntetisk (endnu bedre 5-40 fuldsyntetisk). Tallene står for at olien er meget smørende/flydende ved lave temperaturer, altså når vi skal starte en kold dieselmotor så er den nemmere at starte jo lavere det første tal er! Og smøreevnen er god også ved kold motor, modsat de gamle olier, som først begyndte at være effektive når motoren var varm, - og dermed var sliddet i motoren større.

 

En dieselmotor har en brændstofpumpe, denne enhed er et lille mesterværk i mekanik, og den kræver også smøring. Nogle har sit separate smøresystem, og skal dermed også have skiftet olie, andre smøres af motorens smøreolie - se i instruktionsbogen hvordan din motors brændstofpumpe virker.

 

For benzinmotorer findes der også brændstofpumper, alle nyere biler har en sådan, og smøringen foregår via motorens smøreolie. Men også her: check lige motormanualen.

 

Desuden er det en god ide at justere motorens ventiler en gang hver andet år. For nogle motorer er det let at gøre, og man kan faktisk godt selv justere dem. Check manualen igen.

 


Her vist justering af ventiler i en Ford 2712 motor, ret simpelt.

 

Hvis alt dette er i orden, så skal man også lige checke motoren, når man har startet den!

 

Udstødningsgas:

 

Er olietrykket som det skal være?

Når motoren er blevet driftsvarm, er motortemperaturen så OK, og kommer der nok kølevand ud af udstødningen? Og først og fremmest: hvordan ser udstødningsgassen ud? Er den hvidgrå? eller er den meget "sort”.

 

Hvis det sidste er gældende, så tag en lille tur, prøv så at sejle med næsten fuld hastighed et kort øjeblik (giver med garanti sort røg), og så ned i tomgang og check om den stadig er ”sort” i udstødningen, hvis ikke, så prøv at sejle med den hastighed du plejer, og se så om udstødningen stadig er ”hvid”. Hvis den er, så er alt godt, hvis stadig at olietrykket og motortemperatur er OK. – Men hvis stadig sort røg, så check hvor længe der er siden at olien blev skiftet, og om det er en god kvalitet olie.

-       Men, det kan også være at motoren trænger til et mekanikerbesøg!

 

Og husk at holde motorrummet rent og tørt, det er meget vigtigt! - og kik ned til motoren af og til for at se om der er læk i olie eller vandsystemet.

 

Hvis man overholder de simple krav der sættes til motoren, - og som vi er vant til med vores bil, så vil motoren holde meget længe.

 

Desværre har jeg set, at mange glemmer serviceeftersynene, og det kan bliver dyrt.

 

Jens Koch