Forårsklargøring af det tekniske i båden.

 Jens Koch 

 

Inden båden sættes i vandet, skal man sikre sig, at alle søventiler er i god kondition, og at alle slanger er i orden. Hvis du er det mindste i tvivl, så skift til nye.

"Motioner" hver søventil flere gange, og sikre at de kan åbnes og lukkes uden problemer. Hvis ikke, så skal de skiftes!

 

Almindelige søventiler kan holde i ca. 5-10 år, medens de godkendte til marinen (bronze) kan holde mindst 20 år. Køb disse ved skift af ventiler, men vær opmærksom på, at man også skal skifte skroggennemføringen, da man ikke må blande forskellige metallegeringer, dette kan give galvanisk tæring, som kan afkorte levetiden væsentligt.

 

Slangerne til vask, motor o.a. skal være af godkendt type til det pågældende behov. Her kan man se i diverse kataloger for at checke, om dem, man har, opfylder kravene. Er spændebåndene af god kvalitet? (rustfrie); skift dem hvis de er tærede.

 

 

Z-drev / sejldrev:

 

Hvis ens båd er forsynet med Z-drev, sejldrev, så skal man selvfølgelig checke om drevets gummimembran er tæt. De fleste drev af den slags har i dag en dobbeltmembran, og nogle er forsynet med en alarmgiver, som bliver aktiv ved vandindtrængning mellem membranerne.

Check hos leverandøren af disse systemer, hvor lang tid der skal gå mellem udskiftning.

Udvendige Z-drev, typen som virker som en slags påhængsmotor, har ikke det problem, men tæringsproblemet/impellerproblemet deler de med påhængsmotorerne.

 

Lige inden søsætningen, lukker man op til alle skroggennemføringerne (dørken flyttes), således at man hurtigt kan inspicere om slanger og ventiler er tætte efter at båden er kommet i vandet, og inden kranen har sluppet båden. Gå ned i båden og inspicer omhyggeligt, det tager kun ekstra 1 minut af den tid, man betaler for kranleje, men kan være givet godt ud.

 

Hvis der ingen utætheder er, så kan kranvognen slippe båden helt. Hvis der er, skal man nu vurdere, om det kan repareres medens båden er i vandet, eller om den skal på land igen.

 

Indenbords diesel motor:

 

(En del af disse betragtninger til dieselmotoren, gælder også benzin motorer.)

 

Hvis ikke man har skiftet offeranoderne i kølevandssystemet, så gør det nu. Det er meget vigtigt at det er gjort. Hvis uheldet er ude, kan man få gennemtæring af kølesystemet, og saltvand vil ødelægge motoren. Ligeledes skal man have skiftet brændsstoffilteret (husk udluftning af brændstofsystemet bagefter), og checket søvandsfilteret.

 

Med båden i vandet kan man foretage et motorcheck som følger:

 

 1. Hvis ikke motorrummet er åbnet, så åbne det.
   
 2. Hvis man har ferskvandskøling af motoren, så skal man checke kølevandsniveauet, fyld op hvis det er nødvendigt.
   
 3. Start motoren og check om der kommer kølevand ud af udstødningen bag båden. Hvis ikke, så stop motoren og undersøg hvorfor. Det kan være impellerpumpen, der skal skiftes. Det er normalt ikke den store omkostning, og man kan selv gøre det.
   
 4. Check om køleslangerne er tætte. Hvis de ser møre ud, så skift dem.
   
 5. Check om antihævertventilen virker. Kommer der vand ud af siden på båden? Hvis ikke så undersøg hvorfor (under forudsætning at man har en antihævertventil ført ud gennem siden af båden). Hvis man har en sådan ventil, så skal der komme vand ud. Antihævertventilen er monteret for at der ikke skal trækkes saltvand ind igennem udstødningen og videre til udstødningsventilerne og ned i cylindrene ved stop af motoren. Hvis man er i tvivl om dette, så spørg producenten af båden, alternativt en som har en lignende bådtype.
   
 6. Check olietryk i motoren. Hvis ikke man har et olietryksmanometer, så kan man montere et sådant.
   
 7. Check kølevandstemperaturen. Hvis man har ferskvandskøling, så skal temperaturen normalt ligge på 85 grader for åbne kølesystemer, og tæt på 100 grader for lukkede systemer. Hvis man har saltvandskøling, så må temperaturen ikke komme over 50 grader grundet, at der så sker kalkudfældning i kølesystemet. (Dette indikerer også at det ikke er nogen god løsning med saltvandskøling af dieselmotorer, da driftstemperaturen er for lav til at undgå slid af motoren og dermed en lavere levetid. Man kan på bygge varmeveksler på de fleste motorer, således at man kan få ferskvandskøling af disse)
   
 8. Hvis ikke man har skiftet olie i motor og gearkasse i efteråret, inden vinteropbevaring, så skal det gøres nu. Lad motoren blive varm, stop den og skift olie (10W/40 syntetisk motorolie for dieselmotorer) og oliefilter. Glem ikke gearkassen, i denne skal man skifte olie hver andet år som minimum (her bruges den olietype, som der foreskrives i motormanualen). Motorolien kan man suge op med beholdere, der er beregnet til det. Disse kan købes i bådudstyrsforretninger. Det er beholdere med en pumpe, således at man kan lave undertryk for at suge olien op (også fra gearkassen), ganske fikst, kan også bruges til plæneklipperen derhjemme. Det er bagefter let at skille sig af med olien på genbrugsstationen, idet al den gamle olie er i beholderen.
   
 9. Hvis man har en motor, hvor brændstofpumpen har sit eget smøresystem, så kontrolleres det, om der skal efterfyldes olie. Se i motormanualen. Det er normalt at større motorer har brændstofpumper med eget smøresystem.
   
 10. Check oliestanden (motor og gearkasse) regelmæssigt, min. efter hver 10 timers drift af motoren.
   
 11. Check kileremmen. Er den stram nok?, er den slidt? Hav altid en ekstra kilerem med.
   
 12. Hvert andet år stilles ventilerne. Er man lidt snild på fingrene, kan man selv ordne det. Det står normalt beskrevet i motormanualen.
   
 13. Check væskestanden i batterierne, og fyld eventuelt op med demineraliseret vand.
   
 14. Check batterispændingen medens motoren kører. Hvis batterierne er i orden, og de er ladet fuldt op, så skal spændingen ligge på 14.4 volt (maksimal spænding, ved vedligeholdelsesladning ligger spændingen på 14 volt), under forudsætning af at man benytter almindelige blybatterier. Hvis man benytter rørcelle batterier eller andre typer, så skal man se i vejledningen for disse. Hvis batterierne ikke er ladet fuldt op, så vil spændingen nok være lavere, men den bør komme op på den angivne spænding, når motoren/laderen kører. Køb eventuelt et multimeter (små 200 kr. i byggemarkeder) til dette formål. Instrumentet kan være nyttigt at have med i båden til fremtidig fejlfinding i det elektriske kredsløb. Selvom båden har et indbygget voltmeter, så er der ingen garanti for at dette viser korrekt, så et multimeter er altid godt at have.

 

 

Indenbords benzin motor:

 

Man gør det samme som ved dieselmotorerne, men benzin motorer har ikke en brændstofpumpe, som en dieselmotor har. Desuden har den tændrør, som man naturligvis skifter hvert år. Husk at købe det tændrør, som passer til motoren, og at indstille mellemrummet mellem elektroderne til det, som er angivet i motormanualen.

Hvis motoren er af nyere dato, har den muligvis et elektronisk benzin indsprøjtningssystem og elektronisk reguleret tændingssystem. Det er kun for specialister at servicere disse systemer. Men generelt, som i biler, er de meget driftssikre.

 

Udenbordsmotorer:

 

Disse er for det meste to-takts, selv om der også er kommet en del firtakter til. To-takts motorer har ingen ventiler, så her er servicen enkelt. Men, disse motorer har også en gearkasse, den sidder i motorbenet ved skruen, og denne gearkasse har normalt sit eget smøresystem, som kræver olieskift, se i instruktionsbogen for olie skift intervaller, og hvordan det gøres (er ikke svært).

Påhængsmotorer er også beskyttet mod tæring fra saltvandet, og har zinkanoder monteret på motorbenet, disse skiftes med samme intervaller som gældende for indenbordsmotorerne.

 

Da udenbordsmotorer skal være kompakte og ikke må veje for meget, så er el-generator systemet direkte sammenbygget med motoren, og der er derfor normalt ingen kilerem, der skal skiftes. Motorerne er i det hele taget meget lukkede, så der er ikke så meget for ”hjemmemekanikeren” at gøre. Men, man skal selvfølgelig skifte tændrør og sikre sig, at tændrørskabler og det øvrige i motoren er rent og uden fugt (sprøjt med silikonespray, som man gør på bilens tændingssystem)

Ved firtakts motorer skal man selvfølgelig også være opmærksom på oliestanden/olieskift.

 

OBS! Da en påhængsmotor også har en impellerpumpe i motorbenet til vandkøling, må man ikke starte motoren på land uden at motorbenet er sat ned i en stor spand med vand. Hvis man kører motoren uden vandkøling, vil impeller pumpe hjulet kunne blive ødelagt.

Check jævnligt om der kommer en lille vandstråle ud øverst i motorbenet, denne vandstråle er til kontrol af kølevandet.

 

Generelt:

 

Både benzin og dieselmotorer kan have turboladning af luften (nyere motorer). Det er kun for specialister at servicere disse dele.

 

Hvis ikke du har en manual over motoren, så er det en god ide at prøve at skaffe en kopi, her kan du også se hvad brugeren selv kan udføre. Eksempelvis justering af ventiler.

 

Hold motoren, og alt det elektriske i båden, rent og fugefrit. Inspicer motorrummet mindst en gang om måneden, og rens motoren for skidt og fugt. Sprøjt den over med silikonespray, samme type som man anvender til biler. Dette for at forhindrer fugt og således forhindrer tæring og fejl i det elektriske.

 

Der må under ingen omstændigheder stå vand op om bundkarret i motoren, det vil i så fald gennemtære over tid, og dermed vil motoren miste sin smøreolie, eller olien bliver blandet med saltvand.. I værste fald vil det koste en ny motor. Husk vi taler om mellem 50.000 og 100.000 kr. til en almindelig sejlbåd/motorbåd.

 

Ved olieskift, husk at der er forskel i smøreolien om det er til en diesel- eller benzinmotor.

 

 

 

Almindelig tur sejlads (gælder både benzin og diesel, og til en vis grad udenbordsmotorer):

 

1                       Check jævnligt motoroliestand, kølevandsstand og gearkasse oliestand, (hver 10 driftstime).

2                       Check olietryk i gearkasse og motor

3                       Check kølevandstemperatur.

4                       Check batterispænding/ladning.

5                       Check om antihævertventilen virker (kølevand ud gennem siden af båden).

6                       Check jævnligt sumpen for saltvand. Der må under ingen omstændigheder stå vand op omkring bundkaret i
   motoren, det kan ruste udefra.

 

 

For at forebygge kritiske situationer, så medbring altid:

 

5 liter motorolie, 1 stk. brændstoffilter, ekstra kilerem til generatoren, impeller, reservespændebånd, 2 liter demineraliseret vand for akkumulatorer og diverse værktøj.