Køleproblemer i motoren

En sejler Poul Hestbek, som er ejer af en Nauticat 33, har gjort opmærksom på, at der kan opstå seriøse problemer med stop af kølevandet i en Ford Lehman motor. Problemet kan også opstå med andre motorer, der har lignende kølevandskonstruktion.

I en typisk motorinstallation, uanset om motoren er ferskvandskølet eller ej, er det normalt at saltvandet enten køler ferskvandet igennem en varmeveksler, eller går igennem motoren. Derefter køler saltvandet udstødningsmanifolden, hvorefter saltvandet ledes ud i udstødningsrøret og videre ud i lyddæmpersystemet for til sidst at forlade skibet.

Det normale er, hvis systemet fungerer, at vandet, når det forlader båden, er ca. 10 grader højere end da det kom ind.


Typisk kølesystem i en motor med ferskvand/saltvands kølesystem

Som det ses af tegningen, er der en antihævertventil, som har to funktioner, den ene er at undgå, at der kommer vand ind i cylindrene når motoren stopper og udstødningsgasserne køler af, hvilket kan afstedkomme, at motoren suger saltvand ind igennem udstødningen og videre ind i cylindrene. Den anden funktion er, at man kan se om der kommer lidt vand ud gennem det lille rør, som går gennem skroget og ud. Her skal der helst komme vand ud, når motoren kører lidt over tomgang, hvis ikke der gør det, så kan saltvandsindtaget være stoppet. På tegningen kan man se, at saltvandet tilsættes udstødningen lige efter antihævertventilen.

Sejleren som havde problemet med sin Ford Lehmann motor opdagede, at kølesystemet ikke fungerede som det skulle. Motoren blev meget varm, og der kom en kraftig stråle ud af antihævertslangen.Sejleren fandt ud af, at det overgangsstykke, der tilsatte vandet til udstødningen, var stoppet i vanddelen, og kølevandet kunne ikke komme igennem til udstødningen. Det kunne have afstedkommet brand om bord, idet udstødningen ikke blev nedkølet, og motoren kunne være blevet ødelagt.

Det viste sig, at afgangsrøret, altså den del der tilsætter vand til udstødningen, som det ses af foto, var helt tilstoppet.


Vandet kommer i den ydre ring


Studs savet i to stykker. Det fremgår tydeligt at der næsten ingen passage er til
vandet grundet tæring/kalkudfældning.


Denne udledning til udstødningsrøret kan laves på forskellige måder. I en Ford Lehmann motor gøres det ved, at vandet tilsættes igennem en ”yderring, inden det kommer ud i udstødningen. I den lidt ældre Ford 2712 motor gøres det ved, at der blot er et rør, der ”bøjer ind” i udstødningsrøret, som det ses på billedet:


I denne lidt ældre konstruktion er der ikke de samme risici
for at der kan komme tilstopninger.


Sejleren gjorde så det, da han heldigvis i tide fandt ud af at han havde problemer med kølesystemet, at han undersøgte hvad problemet kunne være, så der skete ingen skader.

Det viste sig at være tilstopning af den ydre ring. Det skyldes korrosion og kalkaflejringer, således at røret var fuldstændigt tilstoppet for saltvand.

Han skaffede et nyt via internettet.


Nyt rør, inden det blev malet. Designet er ændret, således at det er mindre
sandsynligt at det sker igen.


Dette rør har han så malet i samme røde farve som motoren, og monteret det, og nu fungerer motor og køling fuldstændigt, som det skal! Røret er af rustfrit stål, så nu burde der ikke være helt de samme problemer som før (naturligvis afhængig af, hvad stålkvalitet der er anvendt)

I øvrigt henviser Poul Hestbek til det engelske firma: Seahorse Power Ltd, hvis man skal have reservedele til sin Ford motor: http://www.seahorsepower.co.uk/
idet det kan være svært at skaffe disse herhjemme.

Forebyg hændelsen:

Man kan eventuelt forebygge disse hændelser, således at man i god tid kan få gjort noget ved problemet. Man kan montere et termometer på motorens manifold, så hvis dette viser en stigende værdi, som vil ligge over det normale, så har man nok et problem som man bør få klaret næste gang man er i havn.

Jeg har monteret et digitaltermometer, føleren er blot limet på manifolden med epoxylim (først limet føleren på en aluminiumliste hjemme, og så limet aluminiumlisten på manifolden). Jeg har selvfølgelig forlænget ledningen til føleren, således at jeg kan montere termometret på instrumentpanelet. Desuden har jeg monteret et andet termometer, så jeg kan se hvad havtempereturen er (også godt når man skal ud at bade). På den måde kan jeg se forskellen på temperaturen på saltvandskølevandet og søvandet.


Motoren kører ikke

Jens Koch