Vinter klargøring

Jens Koch 

 

Nederst på siden en idet fra en sejler.

 

Vedligeholdelse af motor.

 

Checklisten dækker ved normalt brug af båden, og gælder ikke både ved udlejning eller mere intens brug.

 

Medens båden er i vandet:

 

1.     Skift oliefilter

2.     Skift det første brændstoffilter. De øvrige på motoren skiftes hver andet år.

3.     Udluft brændstofsystemet (pump manuelt dieselolie op i brændstofsystemet).

4.     Skift olie, vælg en 10-40, syntetisk af anerkendt mærke

5.     Skift kølevand hvert 3 år(hvis motoren er ferskvandskølet). Husk at tilsætte frostvæske.

6.     Skift zinkanoder i saltvandskølesystemet, - kan vente til foråret.

7.     Check olie i gearkasse. Skiftes hvert 5 år.

8.     Check olien i brændstofpumpen (hvis det er en pumpe med separat smøring, se i motor manualen), skift olien i pumpen hvert andet år.

9.     Sprøjt (med sprayflaske) penetrerende olie ud over motor og gearkasse, dette for at undgå rust.

 

Efter at båden er rigget af, men inden at den kommer på land:

 

1.     Sejl båden hen til optagestedet.

2.     Lad motoren blive driftsvarm

3.     Stop motoren, Luk for saltvandsindtaget, Skru låget til saltvandsfilteret af og rens det.

        Sæt en tragt i slangen til vandindtaget, og hav en 5 liters dunk med ferskvand iblandet frostvæske klar.

        Start motoren og hæld vandet i tragten, check at motoren ”tager vandet”.

4.     Stop motoren når der ikke er mere vand i dunken. Dette kan bedst gøres med en hjælper.

5.     Hæld lidt ufortyndet frostvæske i samme sted, således at impellerhuset bliver fyldt med frostvæske,

        men start ikke motoren, og den må ikke startes mere.

6.     Saml kølesystemet.

 

Når båden er kommet på land:

 

             Åben søvandsventilen til kølesystemet, og alle andre.

 

Generelt: ved sidste drift af dieselmotorer er det så absolut bedst at den får lov til at blive driftsvarm. Det skyldes at cylindrenes inderside skal være varme, således at der ikke kondenseres rester fra forbrændingen på indersiden af disse, dette for at undgå tæring i løbet af vinteren.

Dette bør man i øvrigt altid sørge for ved drift af en dieselmotor.

 

Grunden til at det er bedst at skifte olien inden vinter, og køre motoren varm, er at diesel indeholder en lille smule svovl. Dette svovl giver ved forbrænding en sur opløsning, som går over i motorolien, og kondensere på indersiden af cylindrene (hvis ikke motoren bliver driftsvarm). Begge dele kan give tæring!

Dette sker ikke ved benzinmotorer, da benzin ikke indeholder svovl.

 

OBS! Sørg for at afkalke saltvandskølesystemet mindst én gang om året!

 

En sejler har sendt denne løsning på hvordan man skyller saltvandssystemet igennem med ferskvand:

 

Hvis man anskaffer sig et ekstra låg til saltvandsfilteret, og boret et hul i dette, således at man kan montere en slange i låget, så kan man, ved at sætte denne slange i en spand med ferskvand tilsat frostvæske, få kølesystemet til at suge vandet. Under forudsætning at man lukker for søventilen til saltvandet.

 


Her er systemet vist, men ikke monteret.