Tæring af jernkøl o.a. udvendigt jernbeslag.

 

Jeg har fået flere spørgsmål om tæring af jernkøle, kølbolte o.a. også selvom der har været anvendt zinkanoder.

 


Eksempel på tæret jernkøl.

 

Det generelle problem er, at ubehandlet jern som sådan ikke er egnet til saltvand. De fleste vil nok sige, at deres køl er malet med almindelig maling som er beregnet til udendørs brug, og derefter den traditionelle anti-begroningsmaling. Men, der kan være flere problemer inde over.

 

For det første skal man sørge for at jordledningen fra land ikke er koblet på i længere tid, - altså udtag landstikket når du forlader båden.

Dernæst ville det være en god ide at installere en ”zinksaver” (se ”El-jordledning”), - dette for at isolere jordpotentialet fra land til båden, når landstikket er monteret. Så er det ikke kritisk at lade landstikket være monteret i land.

Og så skal man ikke benytte kølbolte eller andet som jordplan, men monterer et af de jordplan som er beregnet til dette, altså at kølen ikke er forbundet til andet elektrisk inde i båden.

 

Men, der er et moment mere.

Det er en god ide, at jernkølen er behandlet med epoxymaling som den inderste malingstype, dette fordi at epoxymaling er antihygroskopisk, altså at vanddamp ikke kan gennemtrænge epoxy, som det godt kan i de fleste andre typer maling. Desuden er det bedst, ikke at benytte kobberbaseret bundmaling på selve kølen, men en anden type, eventuelt den der anvendes til aluminiumbåde, se mere om det i de manualer som de forskellige bundmalingsfirmaer bruger.

 

Det er selvfølgeligt klart, at man skal have monteret zinkanoder på jernkølen, og at denne zinkanode er elektrisk i forbindelse med jernet, d.v.s. at boltene den monteres med, er skruet ind i jernkølen uden at der er maling eller andet i gevindet.

 

Jens Koch