Træskrog

 

Hvis man har en båd af træ, så er der lige nogle ting, man skal tænke over, når man installerer søventiler, tærezink og andre metalgenstande på/gennem skroget.Problemet er træ lud-råd.

Lud-råd opstår på den måde, at træet ”angribes” af metal ioner, som medfører at træets bindemidler opløses (bliver til gråligt pulver), således at træets fibre bliver adskilt fra hinanden, og således bliver ”mørt”.

-          Det er altså ikke almindeligt råd.

For at forhindre dette, så anbefales det, at man ikke har monteret anoder på selve træskroget, men at disse sidder direkte på de metaldele, der skal beskyttes mod galvanisk tæring, altså kølen, motorakslen og roret som eksempler.

Hvis ikke man kan undgå at montere anoder på skroget, så er det meget vigtigt at man isolerer selve anoden og bolten, der går igennem skroget, med isoleringspasta eller andet, således at anoden og bolten ikke har direkte kontakt til træskroget. Anoden skal som sædvanligt ledningsforbindes indvendigt i båden til det, som den skal beskytte.

Hvis man skal forny eller montere søventiler, kan det anbefales, at man monterer de nye godkendte polymerplast søventiler, idet man så overhovedet ikke har problemet. Men, hvis man hellere ønsker at benytte bronze-søventiler, så skal man også her benytte isoleringspasta. Pastaen kan være på silikone, eller epoxybasis.


Plastventiler med skroggennemføring af plast.

Det er også vigtigt at man indvendigt isolerer metaldele fra træværket under vandlinjen, idet der jo altid vil være fugtigt her, især nede ved kølen o.a.

Jens Koch