Jordledning

Jeg har besøgt forskellige messer og værfter for at se om de overholder den nye standard, her er det jordledningsproblematikken.
Der er standarder for dette: Jordledning ifølge DS/EN ISO 13297 :2013 og 2015

Ifølge denne standard så skal turbåde, hvis de har landstrøm, have jordledning ført ind i båden, og denne skal, som det fremgår af beskrivelsen af jordledning andet steds på hjemmesiden, som det første efter bådens HPFI relæ (hvis den har et sådant, ikke lovkrav) kobles på et jordplan, som har forbindelse til havvandet igennem skroget.

I afsnit 3.7 i standarden står der bl. a.

Protectiv grounding conductor

Min oversættelse fra engelsk:

Ledning, som ikke normalt bærer strøm, altså jordledningen, den gul/grønne i landkablet, som beskytter mod elektrisk chok, skal forbindes til bådens jord og til jord på land.

Andet steds i standarden (General requirements 4) står der:

Jordledningen fra land skal, hvis man har en båd af metal, forbindes til dette, hvis man har en båd af plast, så skal den have monteret et jordplan.

Ydermere står der i 4.10, at man kan montere en galvanisk isolator for at undgå galvaniske problemer, men det er IKKE et krav

Det er desværre ikke tilfældet med alle nye både, min oplevelse er at det kun er halvdelen af disse som opfylder kravene.
Det er ærgerligt at værfterne ikke overholder de sikkerhedskrav der er i standarderne, men det er efterhånden ikke noget særsyn, at de forskellige krav ikke overholdes.

Der bør gøres noget ved problemerne.

Jens Koch