Fritidsbåde-Søventiler og rørgennemføring gennem skroget.

DS/EN ISO 9093-1. udgave. 1998-03-12

 

Jens Koch

 

Denne standard er stadig gældende her i år 2015

Der findes en tilsvarende standard for ikke metalliske skroggennemføringer, den vil blive kommenteret i løbet af foråret.

Den hedder: DS/EN ISO 9093-2:2002

 

 

Denne standard er, som det fremgår, ikke god nok til at få værfterne til at montere søventiler af god kvalitet, idet kravene for materialeanvendelse af ventiler og skroggennemføringer ikke er af den kvalitet der kan holde i mange år.

 

F.eks:

 

3.3 Corrosions-resistance:

Material used for fitting witch, within a service time of five years, does not display any defect that will impair tightness, strength or function.

 

I punkt 3.4 gentages kravet med de 5 år, her gælder det metalanvendelsen, men ikke specificeret yderligere hvilke legeringer der er bedst.

 

Altså, ventilen skal kunne holde I fem år uden at vise tegn på tæring eller at funktionen har taget skade.

 

I punkt 3.5 står der at ventilerne skal være let tilgængelige, hvilket er helt fint.

 

Standarden fortsætter med at beskrive diametre, godstykkelse og udformning af skroggennemføringer og ventiler. Det pointeres at ventilen skal være sådan udformet, at man kan se om den er åben eller lukket, altså helt fint, men det medfører, at de ældre skrueventiler ikke mere må benyttes, - de kan så vidt jeg ved, heller ikke mere skaffes.

 

Jeg kan kun give Piet Jansen, Force Technology, ret i de kommentarer jeg har taget fra hans advarsel om søventiler bragt i JyllandsPosten den 3. april 2004. En artikel som kommenterede de problemer vi stadig står over for.

 

Vælg Bronce:

Den erfarne metalmand anbefaler, at man på en ny båd forlanger en materialespecifikation hos byggeværftet.De fleste både, som sejler rundt  i Danmark er 20-30 år gamle og byggeværftet for længst lukket. Så her er der ingen hjælp at hente. Men mange af disse ældre både er udstyret med skroggennemføringer af bronze. Hos udstyrsforhandlerne er det også svært, erkender Piet Jansen, da flertallet har utilstrækkelig viden om metaller og deres korrosionsegenskaber. ”vælg bronze, hvis ventilerne skal udskiftes. Så er der ikke mere at bekymre sig om, ” lyder hans råd. I forbindelse med forårsklagøringen anbefaler Piet Jansen, at alle søventiler åbnes og lukkes nogle gange. Derved fås en fornemmelse, af at om de bevægelige dele fungerer. Endelig bør man ruske hårdt i dem for at sikre, at de ikke er svækkede af korrosion eller begyndende revnedannelse. Hvis de ikke holder til det, duer de alligevel ikke. Der findes en ISO standard for søforbindelser og ventiler ( ISO 9003-1). Den stiller krav om at materialerne skal være korrosionsresistente og  ikke må udvise tegn på svækkelse efter fem år. Der burde snarere kræves 25 år, mener Piet Jansen. Problemet er ikke specielt dansk. Den engelske havarikommission, Marine Accident Investigation Branch, fremhæver korroderede søventiler som et problem og opfordrer EU til at forbedre sine minimumskrav, som havarikommissionen finder for uklare og svage.

 

Som det fremgår af følgende fra forsikringsbranchen, fra samme nummer af JyllandsPosten, så er det mange både der er sunket grundet søventiler / skroggennemføringer der er blevet utætte, eller knækket: