Tæring fra skrog til skrog

Ny - se nederst.

 

En læser af siden har spurgt følgende:

Vi er blevet tilbudt en havneplads lige ved siden af et temmelig stort jernskib, som ligger i vandet året rundt (det skal vi ikke). Jeg synes, at visse sider på nettet antyder, at sådan en nabo kan medvirke til at ens tæring forøges.

Jeg er muligvis overbekymret i forbindelse med den nye båd jeg lige har købt (30 år gamle glasfibersejlbåd), men da der nu tidligere har været problemer, kunne det være rart at blive lidt klogere på, om der skal tages forholdsregler her.
  

Ja, du kan have et tæringsproblem, især hvis du har et sejldrev af aluminium.

 

 

Som du kan se af tegning, så er beskyttelsen af jernstangen med tærezinken kun aktiv, når begge stænger er forbundet med en ledning, således at der kan gå en svag elektrisk strøm fra jernet til zinken, og dette afstedkommer at zink-ionerne, som er positive i forhold til jernet, vil kunne sætte sig på jernet, således at man undgår tæring af dette.

Det er derfor, vi har vores anoder på vores både. Disse anoder er indvendigt i båden forbundet med det, der skal beskyttes, hvis båden er lavet af plast. Hvis båden er af stål, så er det nok blot at skrue anoden fast i stålet. Eller, hvis anoden er direkte skruet fast på skrueakslen, så er den også forbundet til det, der skal beskyttes.

 

 

Her er skrogene forbundet via 230 volts landstikket,
kun jordledningen er vist. De to både er hermed elektrisk forbundet.
Alu-drevet er jordet gemmen motoren, og er hermed elektrisk
forbundet til stålskroget!

 

Hvis du ser på den anden tegning, så har du to både, den ene er din, den anden er stålskibet. Hvis begge både er forbundet til landstikket, og de har jordledning ført til båden, som er et ISO/DS krav, så har du faktisk den samme "opstilling". Her er de to både blot enten "jernet" eller "zinken" altså der kan ske en tæring af den ene, eller dem begge. Det er ikke til at sige hvor tæringen vil være, men hvis du har et alu-drev, så vil dette drev sandsynligvis være meget mere udsat end ellers.

 

 

Det billede af drevet der blev tæret væk i løbet af meget kort tid, kunne have været sket på denne måde (hvis man ligger ved en jernspunsvæg har man samme problem).

Billedet er fra Palby kataloget fra 2013.

 

Det bedste råd jeg kan give er, at du kun har landstikket isat, når du lader på batterierne, og så ellers udtager stikket. Så er du bedst sikret.

Hvis du kan få vedkommende i jernskibet til at gøre det samme, så ville det være helt fint.

 

Men, du bør gøre som beskrevet under "El-installationer" og så "Jordledning"

- Altså montere en galvanisk isolator.

 

Tæring af køl.

 

Jeg har modtaget følgende billeder af tæringsskader på en sejlbåds køl her i efteråret 2019, se nedenfor.

Billederne fortæller tydeligt, at der har manglet rustbeskyttelse af kølen.

 

 

 

 

Problemet kan også være det ovenfor beskrevne.

Men, det bliver en bekostelig affære at bringe kølen tilbage til den oprindelige stand.

Så, det er en god ide at sikre sig mod tæring.

 

 

Jens Koch