Betragtninger over Fredericia messen 2017

 

 

Messen havde ikke så mange bådudstillere af de lidt større typer som i de forgangne år, til gengæld var der rigtig mange stande med udstyr o.l.

 

De både, der var repræsenteret, var motorbåde og sejlbåde. Indenfor motorbådene var der et stort antal af trailerbåde, disse har ikke helt de samme sikkerheds problematikker som dem, der hele sæsonen ligger i vandet, så de er ikke omtalt i det efterfølgende.

 

Generelt om sikkerheden.

 

Skroggennemføringer og søventiler:

 

Der var en forbedring at se i forhold til tidligere messer, men desværre stadig en del med de messingventiler, som ikke er anbefalelsesværdige. Nogle havde heldigvis valgt bronze. En producent havde monteret zinkanoder udvendigt på messing skroggennemføringen, dette minimerer selvfølgelig risikoen, men det kræver så, at den kommende ejer husker at skifte disse anoder.

 

 
Zinkanoder påskruet skroggennemføringer

 

Der var heldigvis ingen med rustfrit stål, - det var godt.

 

Til gengæld er det lidt uforståeligt, at der ikke bliver brugt bronze i større udstrækning end der gør, og at der heller ikke bliver brugt glasfiberforstærkede polymerplast ventiler, som f.eks TrueDesign.

Plastventiler var der, men de blev fortrinsvis brugt til afløb fra toiletter (holdingtank udløb). At de anvendes her er naturligt, idet disse udløb kalker meget hurtigere til end andre ventiler grundet urin o.a. Kalk kan ikke udfælde på plast, og hvis der kommer lidt på, så falder det af ved drejning af ventilhåndtaget, hvorimod kalk sætter sig godt og grundigt fast i metalventiler, så disse kan være svære at dreje/lukke, hvis ikke umulige, så husk at ”motionere” ventilerne ca. én gang om måneden for at undgå ”fastgroning” af ventilen.

Det er ydermere uforståeligt, da plastventilerne er blevet lige så billige som messingventilerne, og meget billigere end bronzeventiler.

 

Montering af bovpropel:

 

Her er der også et stort sikkerhedsproblem, idet disse ikke, i de fleste tilfælde, er installeret korrekt, med risiko for brand om bord til følge.

 


Bovpropel ude foran under køjen

 

Som det er forklaret på hjemmesiden under installation af bovpropel, så skal der være en hovedafbryder på hovedkablet til propellen, og at denne SKAL være let tilgængelig.

Dette er forklaret i den monteringsvejledning, der følger med bovpropellen!

På en del af de udstillede både sad hovedafbryderen ude foran under køjen ved propellen, og altså umulig at afbryde hvis propellen ”løber løbsk”, hvilket kan afstedkomme brand.

 

Jordplan:

 

Her var der kun ca 10% af de udstillede turbåde der havde et sådant jordplan, som er anbefalet i ISO standarden.

Hvis værfterne afviger denne standard, så skal følgende krav være opfyldt i henhold Til Søfartsstyrelsen:

 


Båd med og uden jordplan!

 

Det er et bemyndiget organ der står for at sikre at CE mærkiningen er opfyldt. Alle fritidsbåde der handles i EU bør som udgangspunkt være CE mærket, (efter 1998) dog med enkelte undtagelser.  

Fritidsbåds direktivet som er gældende i EU lande opstiller de væsentlige sikkerheds krav. Der er metode frihed forudsat man når de overordnede mål. ISO standarderne er eksempler på metoder hvorved man kan opnå de overordnede mål. Der er som nævnt metode frihed, hvis blot man overholder de væsentlige sikkerheds krav. Hvis man vælger at gøre det på en anden metode end ISO standarderne skal man være opmærksom på at der er dokumentations krav. Dette medfører at man selv skal kunne dokumentere at skibet er bygget, således at de væsentlige sikkerheds krav opfyldes og det derved lever op til CE mærkningen.

 

Det vil være svært for de enkelte værfter at kunne omgå dette krav.

 

Så desværre, er der et stykke vej, før nye både er sikre i årene efter, at de er taget i brug. Dette sammenholdt med at det er meget små beløb, det drejer sig om for at rette op på problemerne.

 

Så det vil være en god ide at nye købere benyttede bilaget til købekontrakten, som kan hentes på siden.

 

Jens Koch