Ombordstigning

Jens Koch

Det har i mange år undret mig, at båd designere ikke tænker så meget over, hvordan man stiger ombord i stævnen af båden på en sikker måde. Det er især børn og ældre jeg tænker på. Mange selv dyre både, og her taler vi om både i millionklassen, har det problem. Enten er båden meget spids at gå ud på, eller også er ankeret eller søgelænder i vejen. Det giver en meget usikker og farlig ombordstigning.

Som det kan ses af billederne er der virkeligt dårlige løsninger fra værfternes side, især gælder det selvfølgelig sejlbåde, men også motorbåde kan have problemet. Billederne har jeg taget en solskinsdag i Middelfart marina, og er et tilfældigt udpluk.

Nogle ejerne af disse både prøver selv at gøre noget ved problemet, som det også kan ses af nogle af billederne. Nogle af løsningerne er gode, andre er usikre.


Gode løsninger, nogenlunde let at komme ombord.


Mindre gode løsninger, lidt svært at holde balancen ind over søgelænderet!

 


Usikre løsninger. Hvordan skulle et lille barn eller en ældre person komme ombord i disse 4 første både?,
og det sidste billede: prøv at forestille jer et lille barn få et ben ned imellem træet og så falde?
Det vil benet ikke have godt af! Båden er fra et anerkendt Finsk værft! og der er lavet rigtigt mange som den.
Hvorfor ikke en sammenhængende flade som vist i de gode løsninger?                                                                              

Man kan meget hurtigt komme galt af sted, jeg har selv prøvet. Vi var på en fælles tur til Lübeck, her var jeg ombord i en anden båd, og på vej ned faldt jeg, idet min fod smuttede på stævnbeslaget. Jeg brækkede skulderen. Blev opereret på hospitalet i byen, fik et stålbeslag indopereret, og efter en uge sendt hjem med Falck. Det tog efterfølgende lang tid med genoptræning, og udtagning af beslaget. Vores båd sejlede min kone og nogle venner hjem.

Jeg har ydermere oplevet folk falde ned, dog uden skader!

Min pointe er, at værfterne må til at oppe sig, og jeg tror sagtens at sejlbåde kan have et smukt design, og samtidig være relativ sikre at stige ombord på.

Uddrag fra en artikel fra Dansk Sejlunion:

Søsikkerhed

Antallet af drukneulykker i Danmark falder. Tal fra 2010 og 2011 fortæller om markant færre druknede end i årene forinden. Det fremgår af TrygFondens seneste udgave af den Nationale Druknestatistik - udgivet sidst i juni.

TrygFonden har fokuseret på perioden 2001-2011. Antallet af druknede i danske farvande har årligt ligget på et sted mellem 60 og 75, men for 2010 og 2011 er tallene faldet til henholdsvis 48 og 43.

Det er en glædelig udvikling, siger Dansk Sejlunions sejladschef, Steen Wintlev.

"Det er min klare oplevelse, at der inden for de senere år er skabt en øget bevidsthed blandt danskerne om de risikomomenter, der er forbundet med søsport. Man kan sammenligne det med, at brugen af sikkerhedsseler i biler i dag er en selvfølge for langt de fleste - det var det ikke tidligere," siger Steen Wintlev og understreger, at tallene generelt er så små, at en enkelt alvorlig ulykke fra eller til kan rykke hele statistikken.

Pas på i havnene
Selv om druknestatistikken viser faldende tendens, er det vigtigt at nuancere tallene. Især havnene er en "sort plet", når det handler om sikkerhed ved vandet, understreger Steen Wintlev.

"Når man dykker ned i tallene viser det sig, at havnene er det farligste sted at færdes. Påfaldende mange drukneulykker sker, når folk går til og fra båden. Især når de færdes alene på havnen, eksempelvis om vinteren eller sent om aftenen. Og det går ofte ud over mænd i +60 års alderen."
Den hjemmevante følelse i havnemiljøet giver mange en falsk tryghed - som i værste fald kan være fatal."

Alene på havnen
"Sandheden er, at man på nogle tidspunkter er lige så alene i havnen som ud på havet. Falder man i vandet uden af blive opdaget, kan det være svært at komme op ved egen hjælp. Det er et budskab, vi skal have alle til at forstå," fastslår Steen Wintlev.